+ + Materská škola blahoslavenej Alexie Nové Mesto nad Váhom

06.15 - 08.00   - príchod detí, hry a činosti podľa výberu detí

08.00 - 08.20   - ranný kruh - modlitba, spoločné diskutovanie

08.20 - 09.00   - zdravotné cvičenia, činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - desiata )

09.00 - 11.30   - vzdelávacia aktivita, pobyt vonku

11.30 - 12.00   - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - obed)

12.00 - 14.30   - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, odpočinok)

14.30 - 14.45   - činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena, stolovanie, stravovanie - olovrant)

14.45 - 16.15   - hry a činnosti podľa výberu detí, vzdelávacia aktivita, pobyt vonku