20-C+M+B-23

Na sviatok obrátenia svätého Pavla 25. 01. 2023 zavítal do našej materskej školy pán kaplán Pavol Reisel. Prišiel nás vyzvať k obráteniu srdca a k posväteniu priestorov našou modlitbou. Zároveň nám posvätil priestory celej našej materskej školy. Posviacku sme sprevádzali spevom piesní a zakončili sme ju našou hymnou. Asistenciu zabezpečili naši šikovní miništranti. Foto>>

RADOSTNÉ KORČUĽOVANIE

Deti z triedy usilovných mravčekov a z triedy dobrého Pastiera sa spojili, aby v týždni od 12. do 16. 12. 2022 každý deň nastúpili na ľad a s radosťou sa učili korčuľovať. Cestou na ľadový štadión sa učili ako sa správať v hromadnej doprave, keďže sa prepravovali autobusom. Pred každým tréningom sa dobre rozcvičili. Po rozdelení do skupín už trénovali a zdokonaľovali svoje schopnosti stáť na ľade, či pomaly korčuľovať. Na záver týždňa niektorí získali istotu nielen v kráčaní, ale aj v rýchlo korčuľovaní. Všetky tréningy sprevádzala radosť z pohybu za čo ďakujeme trénerom z Penguin sport clubu. Foto>>

POSVÄTENIE NOVÝCH PRIESTOROV

Sviatok sv. Petra Fouriera zakladateľa Školských sestier de Notre Dame 09. 12. 2022 bol významným dňom pre našu Materskú školu bl. Alexie. Nové priestory, ktoré využívame od septembra tohto školského roka boli posvätené. Program začal slávnostnou sv. omšou v kaplnke sestier, ktorej predsedal J. E. Ján Orosch, trnavský arcibiskup spolu s kňazmi farnosti a bratmi františkánmi. V nových priestoroch MŠ nasledovalo samotné posvätenie za účasti pozvaných hostí a detí materskej školy. V telocvični Alexia privítala pozvaných hostí provinciálna predstavená sr. Cordia. Generálna predstavená Matka Metoda sa poďakovala všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomu, že mohli byť rozšírené priestory materskej školy. Prítomným hosťom sa prihovoril aj primátor mesta Ing. František Mašlonka. A potom už nasledoval program detí. Trieda dobrého pastiera priblížila časť života bl. Alexie a časť toho, čo robíme v MŠ básňou. Včielky nám zatancovali tanec Semienka. Malé žabky vôbec nie sú malé, lebo krásne zvládli divadielko o Žabiatku. Trieda usilovných mravčekov zatancovala tanec Benedicat. Program sme zakončili našou hymnou: My sme zrnká matky Alexie. Prežívali sme vďačnosť za požehnanie našej MŠ a aj za každého človeka, ktorý k tomu prispel. Foto>>

A PREDSA PRIŠIEL

Našim kamarátom v Spojenej škole zatvorili školu kvôli chrípkovým prázdninám. A my sme sa trochu báli, či to neovplyvní návštevu vzácneho hosťa v našej materskej škole. Ale nie. On naozaj opäť prišiel medzi nás - sv. Mikuláš. Zaspievali sme mu, zarecitovali a so zatajeným dychom sme počúvali, čo všetko o nás vie. Niekedy sme zabudli aj odpovedať. Alebo naopak niektorí z nás mali na neho veľa otázok. Isté je, že všetci sme mali veľkú radosť, že opäť prišiel medzi nás. Foto>>

DEŇ MATERSKÝCH ŠKÔL

Deň 4. november už patrí oslave Dňa materských škôl. Počasie nám veľmi neprialo, a tak sme sa nestretli s ostatnými deťmi z materských škôl na námestí. Vynahradili sme si to však návštevou nádvoria Spojenej školy sv. Jozefa. Našim väčším kamarátom a ich učiteľom sme zaspievali piesne, z ktorých mohli vedieť prečo sme tak šťastné deti. Okrem burácajúceho potlesku sme dostali aj sladkú odmenu. Foto>>

VEEEĽA GAŠTANOV

V mesiaci október sme počas pobytov vonku zbierali gaštany a žalude. Nadviazali sme tak spoluprácu s Lesmi SR, aby sme im pomohli pripraviť kŕmivo pre lesnú zver. Pán lesník v stredu 03. 11. 2022 zavítal pred našu materskú školu, aby si prevzal tieto jesenné plody. Zároveň nám porozprával ako sa stará o zver. Naučil nás aj pozdrav všetkých lesníkov: Lesu zdar. Zdar! Foto>>

OBJAVOVATELIA KRÁSY LESA

Deti z triedy dobrého Pastiera a usilovných mravčekov zvládli 25.10. 2022 turistickú vychádzku na Kamennú. Už cestou pracovali v skupinách. Podľa vopred určených inštrukcií hľadali malé poklady prírody. Objavovali tajomstvá lesa a jeho krásu. Cestou späť mali možnosť pozorovať zatmenie slnka. Foto>>

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

Vyvrcholením týždňa zdravej výživy bolo stretnutie detí v telocvični Alexie 20. 10. 2022. Nezúčastnili sa ho iba deti MŠ bl. Alexie, ale aj zástupcovia predškolákov zo všetkých materských škôl v Novom Meste nad Váhom. Mali možnosť overiť si svoje vedomosti o ovocí a zelenine. Zapojili všetky svoje zmysly, aby ju rozpoznali. Využili predmatematické kompetencie, aby správne zoradili obrázky a poskladali puzzle. Jemnú motoriku využívali pri triedení strukovín, aj ukladania štuplíkov do tvarov ovocia. Hrubú motoriku rozvíjali na molitanovej zostave. Telocvičňu naplnil smiech a zápal detí pri plnení úloh. Nechýbala zdravá odmena. Foto>>

MILIÓN DETÍ SA MODLÍ

Aj deti Materskej školy bl. Alexie sa 18. 10. 2022 pridali k iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec. Štyria vyslanci sa pripojili k žiakom a študentom Spojenej školy sv. Jozefa. Ostatné deti v priestoroch našej materskej školy o 09,00 hod. vyprosovali spolu s deťmi na celom svete mier a pokoj pre našu Zem. Foto>>

BYLINKOVÝ DARČEK

Minulý rok v jeseni sme navštívili klientov Denného stacionára v Novom Meste nad Váhom u nich na dvore. Tento rok 11. 10. 2022 sme ich pozvali k nám na anglický dvorec pri triede usilovných mravčekov v našej Materskej škole bl. Alexie. Pripravili sme si pre nich piesne nielen o jesenných plodoch, ale aj o našej škôlke. Oni v hanbe nezostali a spolu s nami si zaspievali. Dokonca nám dali za úlohu naučiť sa pieseň o mravčekovi. Priniesli nám mravenisko a papierovú skladačku o mravčekovi. My sme si pre nich pripravili bylinkové poháre a bylinkové vrecúška. Sami sme ich plnili bylinkami, ktoré sme predtým usušili. Foto>>

ŠARKANY V POVETRÍ

Krásne jesenné počasie nás vylákalo von v nedeľu 09.10.2022. Na lúke pri beckovskom salaši sa vzniesli do povetria veselé šarkany. Radosť mali nielen deti, ale aj ich rodičia. Okrem sledovania letu šarkanov sme využili čas na rozhovory a bližšie spoznanie sa. Foto>>

MALÍ ZÁHRADNÍCI

Ako malí záhradníci sme sa postarali o okolie našej materskej školy bl. Alexie. Chceme, aby prostredie bolo zelenšie a mali sme z neho radosť nielen my a naši rodičia, ale aj okoloidúci a naši susedia. Vysadili sme preto kríky vtáčieho zobu – Ligustrum ovaliforlium, z ktorého vyrastie živý plot. Do vyvýšených záhonov sme zasadili cibuľky jarných kvetov, ktoré nás potešia o pár mesiacov. Chceme sa tiež starať o bylinky a naučiť sa o nich niečo nové. Foto>>

ROZŠÍRENIE MŠ BL. ALEXIE

Vážení rodičia, známi, priatelia a sympatizanti školy, v septembri plánujeme otvoriť 4.triedu MŠ bl. Alexie. Otvorením tejto triedy vytvoríme možnosť rozvoja a vzdelávania ďalších detí. Stavebné úpravy sú už v plnom prúde. Ak by ste mali záujem podporiť rozšírenie nášho diela, môžete tak urobiť zaslaním príspevku na účet: SK06 0200 0000 0037 3448 6453. Do poznámky uveďte: rekonštrukcia MŠ bl. Alexie.

MÚDRE SOVIČKY ODLIETAJÚ DO ŠKOLIČKY

Nadišiel čas rozlúčky. V pondelok 27. 06. 2022 sa trieda múdrych sovičiek lúčila s pani učiteľkami, s deťmi, aj zamestnancami Materskej školy bl. Alexie. Nadobudli potrebné kompetencie, aby mohli postúpiť do základnej školy. Rozlúčili sa tancom, básňou i piesňou. Pani učiteľky so sr. riaditeľkou Cordiou im odovzdali pamätné listy aj odznaky s malými darčekmi. Do rúk dostanú ešte osvedčenia o absolvovaní povinného predprimárneho vzdelávania. K správnej oslave patrí aj torta. Ich mamy sa postarali o krásnu a chutnú tortu pre nich. Foto>>

NOC V ŠKÔLKE

Noc v škôlke sme začali odnesením nášho tabla do ČSOB. Uviazali sme si levanduľové kytice, ktorými si chceme vyzdobiť triedu. Popoludní sme podnikli turistickú vychádzku a prijali pozvanie na dvor Danielky, kde sme sa zahrali. V hrách sme pokračovali aj v triede. Radosť nám spravilo chladné osvieženie a objednaná večera - palacinky. Pri večernej modlitbe sme sa poďakovali za všetko, čo sme prežili. Deň sme ukončili kinom s pukancami. Foto>>

AKO RYBA VO VODE

Opäť sme sa stretli s našimi známymi trénermi z Penguin sport clubu. Tentokrát to bolo na Starej Turej od 20. do 24. 06. 2022 na kurze plávania. Rozdelili sme sa do skupín a trénovali podľa svojich schopností. Začali sme rozcvičením celého tela. Kačičky zvládli dať hlavu do vody, delfíny aj skočiť do vody a robiť bubliny. Plávať skoro bez pomoci zvládli žraloci. Všetci sme sa cítili ako ryba vo vode a kurz plávania sme si užili s radosťou. Nakoniec nás čakali aj diplomy za úspešné zvládnutie kurzu. Foto>>

ZA BECKOVSKÝM HRADOM

Lienočky, námorníci i múdre sovičky z MŠ bl. Alexie nastúpili 15. 06. 2022 ráno do autobusu, aby sa vydali na spoločný výlet na lúky za Beckovským hradom. Zvládli turistickú prechádzku, pozorovali okolitú prírodu i živočích v nej. Zahrali sa spoločne a vyšantili v tráve. Nechýbalo samozrejme ani občerstvenie. Spokojní a plní zážitkov sa bezpečne vrátili späť do škôlky. Foto>>

BOSONOHÁ OLYMPIÁDA

Celý máj sme trénovali, deň predtým sme pripravili terén a ráno 01. 06. 2022 pršalo. No ani to nás neodradilo od bosonohej olympiády a niektoré stanovištia sme si upravili. Niekde sme ostali obutí, no inde sme sa vyzuli. Všade sme však poriadne potrénovali naše nohy. No nielen tie, ale aj koordináciu celého nášho tela, našu pamäť, sluch. Tak ste pred našou škôlkou mohli počuť radostné výkriky a jasot, keď sa nám podarilo zvládnuť všetky úlohy. Odmenou nám bol diplom, medaila i sladká odmena a hlavne naše zdravé nôžky. Foto>>

ZA MIER VO SVETE

Misijné zrnko Matky Alexie prijalo výzvu Svätého Otca Františka a pripojilo sa 31. 05. 2022 k celosvetovej modlitbe ruženca za mier vo svete. Deti sa pomodlili celý slávnostný ruženec na tento úmysel. Zároveň sme sa pridali k veľkým žiakom Spojenej školy sv. Jozefa a spoločne sme ukončili májové stretávanie sa pri modlitbe loretánskych litánií. Foto>>

DETSKÁ OLYMPIÁDA VŠETKÝCH MŠ V NMNV

Z riaditeľstva materskej školy v Novom Meste nad Váhom nás 28. 05. 2022 pozvali na detskú olympiádu. Stretli sa tam všetci predškoláci materských škôl, aby si pri jednotlivých disciplínach otestovali svoju zručnosť, šikovnosť, obratnosť, tímovú prácu a  zdokonaľovali sa v základných lokomočných pohyboch. Povzbudzovali sme sa navzájom tešili sa zo svojich úspechov. Foto>>

POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ

Medzi najobľúbenejšie témy v materskej škole isto patrí téma s názvom "Pomáhať a chrániť". Vtedy vždy viac nahliadneme na poslanie záchranárov, členov hasičského zboru, policajného zboru i mestskej polície. Aj v tomto roku sme sa v týždni od 23. 05. 2022 mohli pozrieť bližšie na ich prácu. Naši najmladší boli dokonca účastní aj priameho výjazdu hasičského zboru. Ďakujeme všetkým záchranným zložkám za ich prácu a aj za ich prijatie a ústretovosť pri našich návštevách. Foto>>

MISIJNÉ ZRNKO MATKY ALEXIE

Deti z Materskej školy bl. Alexie sa zapojili do výzvy Misijného diela detí. V pondelok 02.05.2022 sa prvý krát stretlo Misijné zrnko Matky Alexie, aby sa spoločne pomodlili ruženec. Začali sme na školskom dvore vyznaním viery a prvou časťou ruženca. Pokračovali sme v kaplnke školských sestier. Pri modlitbe nám pomáhali krásne obrazy tajomstva ruženca a misijné ružence. Svojou modlitbou sme sa zapojili do pomoci svetovým misiám a stali sa členmi Misijného diela detí, ktoré pôsobí v 120 krajinách sveta, a ktoré spája myšlienka: "Deti pomáhajú deťom". Foto>>

KORČUĽOVANIE

Naši starí známi tréneri z Penguin sport clubu nás pozvali na klzisko, aby nás naučili korčuľovať. Od pondelka 04. 04. do piatku sme sa každý deň s radosťou vybrali na klzisko. Najprv sme sa dobre prešli a pripomenuli si pravidlá správania chodcov v cestnej premávke. V prípade dažďa nás viezol autobus. Vieme sa správať aj ako účastníci v hromadnej doprave. V šatni sme sa potrápili s obúvaním korčulí. Pre korčuľovaním sme sa vždy dobre rozcvičili. Zo začiatku nám pomáhali vedierka, ale postupne sme boli na ľade stále istejší. Niektorí z nás to zvládli naozaj bravúrne. A s ostatnými veríme, že to ešte rodičia dotrénujú. Hlavne sme mali z korčuľovania celý týždeň radosť a tešili sa na ľad. Ďakujeme tréneri!!! Foto>>

OSLAVA NARODENÍN NAŠEJ PATRÓNKY

Deň 2. február je spomienkou na narodeniny a krst patrónky našej materskej školy bl. Alexie le Clerc. K narodeninám patrí aj oslava, piesne a tanec. Napriek tomu, že pandemické opatrenia nám nedovoľovali osláviť to spoločne, neubralo to na slávnosti dňa. Najmenšie lienočky si nacvičili tanec o semienku. Námorníci znázornili dramatizáciou časť života Matky Alexie. Keďže bl. Alexie v mladosti rada tancovala, predškoláci sa preniesli na bál a zatancovali si. Zaspievali sme si hymnu našej materskej školy "My sme zrnká Matky Alexie". Pre každú triedu bola pripravená torta s malým ohňostrojom a na záver ešte prekvapenie. A samozrejme balóny nesmeli chýbať. Foto>>

20*C+M+B*22

Páter Jozef Čirák, OFM zavítal do našej materskej školy, aby nám ju požehnal. Vysvetlil nám význam kadidla, svätenej vody, aj kriedy, ktoré sa pri požehnávaní používajú. Naši traja miništranti mu asistovali a o chvíľu sa už celou škôlkou vznášala vôňa kadidla. Prešli sme všetky priestory a páter ich poriadne pokropil svätenou vodou. Spolu sme sa pomodlili za všetkých, ktorí do našej škôlky prichádzajú. Foto>>

NÁVRAT RELIKVIÍ MATKY ALEXIE

Od apríla 2021 putovali relikvie Matky Alexie z našej materskej školy po komunitách sestier de Notre Dame po celom Slovensku. Do MŠ nám ich späť priniesla 11. 01. 2022 sr. provinciálna predstavená Metoda spolu so sr. riaditeľkou Cordiou. Opätovne sa môžeme pristaviť pri. bl. Alexii le Clerc a poprosiť ju o orodovanie. Zároveň sestričky ocenili aj predškolákov za ich účasť vo výtvarnej súťaži "Matka Alexia našimi očami", do ktorej sme sa zapojili v novembri minulého roka. Foto>>

PREDVIANOČNÝ ČAS

V každej triede našej materskej školy sme sa pripravovali na Vianoce. Nacvičili sme krátky tanec, či sa naučili pieseň. Zdramatizovali sme príbeh narodenia Spasiteľa. Posledný deň sme prežili slávnostne. Pred slávnostným obedom sme sa pomodlili, prečítali si z Biblie a dostali medový krížik na čelo. Naša radosť bola spečatená objavením darčekov pod stromčekom. Stihli sme sa s nimi ešte zahrať pred odchodom na Vianoce domov.Tu si pozrite jednotlivé albumy tried.

SV. MIKULÁŠ

A po roku opäť zas prišiel k nám sv. Mikuláš. Naša materská škola bl. Alexie zase 06. 12. 2021 privítala vzácneho hosťa sv. Mikuláša. Ako správni škôlkári sme sa na jeho príchod poriadne pripravili. Naučili sme sa básničky i pesničky, slávnostne obliekli a kreslo pre hosťa pripravili. S napätím sme počúvali, čo všetko o nás vie. Samozrejme nezabudol nás potešil malým balíčkom. No ešte vzácnejšia bola jeho skutočná prítomnosť medzi nami. Foto>>

OBNOVENIE PREZENČNEJ FORMY MŠ

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy obnovujeme od 12.04.2021 prevádzku MŠ bl. Alexie v čase od 6:15 do 16:15. Rodič odovzdá tr. učiteľovi čestné vyhlásenie, ku ktorému je potrebné doložiť kópiu o negatívnom výsledku PCR testu alebo antigénového testu. Výsledok testu musia doložiť obidvaja zákonní zástupcovia, s ktorým žije dieťa v domácnosti.

Rozhodnutie zriaďovateľa>>

Čestné vyhlásenie a súhlas>>