CESTUJEME K VODE

Už sa veľmi tešíme na letné výlety s rodinou a kamarátmi. Vieme, aké pamiatky máme v našom okolí a na Slovensku. Dokážeme stručne zreprodukovať informácie, ktoré sme si vypočuli. Vieme, na aké písmeno začínajú rôzne slová. Dokonca sa nám niekedy podarí určiť aj hlásku ktorou slovo končí. Podarilo sa nám vytvoriť veselé obrázky z obkreslenej dlane, päste alebo chodidla. Väčšina z nás si ich hravo vystrihla z farebného papiera. Dokresľovali sme jednotlivé dopravné prostriedky, krajinu a ľudí ktorých by sme zobrali so sebou na výlet. Vieme o svojom výtvore aj plynule rozprávať a predstaviť ho kamarátom. S ľahkosťou a istotou takmer všetci počítame do 20 aj viac. Kreslenie obrysov zvládame taktiež. Občas nás vie potrápiť bludisko, ktoré sme si vytvárali aj zo skladačky lego. Veľmi radi skladáme rôzne veci z rôznych druhov skladačiek. Taktiež radi ukladáme zažehľovacie koráliky a tešíme sa že obrázky môžeme niekomu darovať. Správnu techniku behu ovládajú niektorí z nás veľmi dobre. Veľmi nás baví behať štafetu a rôzne naháňačky. Učíme sa spolupracovať v skupine, čo pre nás nie je vždy ľahké, ale snažíme sa.

MDD

Spoznávali sme svojich kamarátov, predstavovali sme si ich navzájom. Opisovali sme ich, maľovali, aj vymodelovali. Používali sme pritom aj symbolické prirovnania. Zaspievali sme si pieseň Super deti. Pokračovali sme v pozorovaní našich motýľov. Tešili sme sa z toho ako lietajú, sadajú si na kvety, ktoré sme im nazbierali. V usporiadanom rade sme určovali objekt na základe slov prvý, druhý, tretí, štvrtý, posledný, predposledný, pred, za, hneď pred a hneď za. Predmet sme umiestňovali podľa týchto pokynov. Veľa času sme trávili vonku rôznymi hrami, ale aj pozorovaním prírody. Upevňovali sme si vedomosti o dopravných značkách. Začali sme si zaznamenávať zmeny v počasí. Určovali sme znaky jednotlivých ročných období.

ŽIVOT NA LÚKE

Dozvedeli sme sa dôležité informácie o lúčnych kvetoch a živočíchoch. Naše grafomotorické zručnosti sme si precvičili kreslením rovnej a krivej čiary pri vyrábaní včielky a riešení pracovného listu. Mali sme možnosť byť súčasťou rozprávky O troch medveďoch. Vieme čo znamená väčší, menší, dlhší, kratší, vyšší, nižší, širší, užší. Našu schopnosť sústrediť sa preveril diktát pri ktorom sme kreslili podľa pokynov rôzne veci, ktoré sa nachádzajú na lúke. Taktiež vieme s ľahkosťou roztriediť rôzne veci podľa farby, tvaru, veľkosti či materiálu. Pozorovať lúku sme mali možnosť na celodennej vychádzke, ktorú sme zvládli bez problémov. Hľadali sme rôzne lúčne kvety, vieme, že niektoré z nich majú liečivé účinky a tiež, že niektoré nám môžu spôsobiť aj otravu. Našli sme slimáka a zistili sme, kde má ukryté oči a ako sa pohybuje. Celý týždeň sme pozorovali včielky, motýle a všetok hmyz lietajúci okolo nás. Pomocou hudobných nástrojov sme vytvorili hudobný sprievod k piesni Na cestičke roháč. Taktiež sme sa naučili pesničku Sedí mucha na stene, v ktorej nás veľmi baví vymieňať rôzne písmenká. Rozumieme tomu, že Pannu Máriu máme len jednu, hoci ju nazývame rôznymi menami. Našu vysnívanú lúku sme si namaľovali farbami technikou bodkovania.

MOJA RODINA

Čo viac deťom k šťastiu treba? Sme si spievali celý týždeň. Pridali sme k tomu báseň o mojej rodine. Identifikovali sme príbuzenské vzťahy, predstavovali svoju rodinu. Trénovali sme kresbu postavy pri vytváraní našej rodiny. Rodinu sme vytvárali aj v živočíšnej ríši. Priraďovali sme kto ku komu patrí, pomenovali mláďatá jednotlivých zvierat. Identifikovali sme písmená abecedy. Vytvárali sme slová súvisiace s rodinou. Zapojili sme sa do výtvarnej súťaže o najkrajšie jabĺčko. Využili sme rôzne výtvarné techniky pri stvárňovaní jabĺčka. Svoje telo sme si precvičili na ihrisku. Zdokonaľovali sme sa v skoku znožmo, v preskakovaní, preliezaní, či v správnej technike behu. Celý týždeň sme precvičovali klenbu chodidla. Naďalej pokračujeme v pozorovaní vývinu motýľa.

KVETY PRE MÁRIU

Prežili sme týždeň plný kvetov. Vieme, že Panna Mária je mamou Pána Ježiša aj naša nebeská mamička. Vytvorili sme ikebanu zo živých kvetov, ktorú sme s radosťou zaniesli na nádvorie kostola k jej soche. Podarilo sa nám vytvoriť aj krásne klinčeky, pivonky a nevädze zo servítkov. Vodovými farbami sme si vymaľovali vytrážové okienko s Pannou Máriou. Učíme sa zreteľne vyslovovať všetky hlásky, hoci je to pre niektorých z nás občas náročné, zdokonaľujeme sa. Pomáhala nám básnička Dvanásti bratia, vďaka ktorej sa už vieme lepšie orientovať v jednotlivých mesiacoch. Vieme, že rok sa delí na 4 ročné obdobia, 12 mesiacov a týždeň má sedem dní. Hravo dokážeme určiť skupinu kde je viac, menej či rovnako veľa predmetov. Vieme pomenovať a nakresliť kruh, štvorec, obdĺžnik i trojuholník. Základné lokomočné pohyby sme si precvičili aj v hre Kubo velí, ktorá nám pomáha trénovať našu pozornosť a sústredenie. Veľmi nás baví pozorovanie našich húseničiek, ktoré sa nám úspešne zakuklili. Už sa nemôžeme dočkať, kedy vykukne prvý motýľ.

MAMIČKA

Mami, mamka, mamička, Teba veľmi milujem... znelo v našej triede celý týždeň. Spievali sme a tancovali, aby sme prekvapili mamičky. Podnecovali sme svoju pamäť učením sa básní o mamičke. Nakreslili sme jej portrét a opísali ho. Vyrobili sme aj darček pre mamičku – prívesok s toľkými srdiečkami, koľko má deti, pre ktoré by aj dýchala. Pripravili sme jej pozdrav s krátkym vyznaním, ktoré sme vlastnoručne napísali. Niektorí sme si aj potrápili pršteky a trpezlivosť obmotávaním srdca pre mamičku. V kuchynke sa radi hráme a napodobňujeme prácu našich mám. Vieme, že našou duchovnou mamou je Panna Mária, ktorá sa za nás prihovára v nebi. Okrem pozorovania fazuľky, ktorá nám pomaličky rastie, budeme pozorovať aj vývin motýľa. Do našej triedy prišli húseničky, ktoré sa postupne zakuklia a časom sa z nich snáď stanú krásne motýle.

SLOVENSKO - NAŠA VLASŤ

Téma o Slovensku nás veľmi zaujala. Dozvedeli sme sa, čo znamená dvojkríž na slovenskom znaku. Naučili sme sa rozoznať slovenský znak a slovenskú vlajku. Viem ako vyzerá erb Nového Mesta nad Váhom. Namaľovali sme si svoju vlastnú vlajku. Vypočuli sme si povesť o Bratislavskom hrade. Pomocou geometrických tvarov sme nakreslili Bratislavský hrad a dokreslili sme ho podľa vlastnej fantázie. Vieme jednotlivé tvary pomenovať a rozhodnúť, či majú alebo nemajú danú vlastnosť. Všímali sme si architektúru v našom meste. Zapájali sme sa spevom a Orffovými hudobnými nástrojmi do piesne Po nábreží koník beží. Celý týždeň sme trénovali správny postoj pri spievaní slovenskej hymny. Spoznali sme najkrajšie miesta na Slovensku a spoločným úsilím sme vytvorili mapu miest, ktoré sme navštívili a ktoré by sme chceli navštíviť v budúcnosti. Rozvíjali sme si fantáziu a estetické cítenie pri stavaní rôznych hrady a zámkov z prírodných materiálov. Rozvíjame hrubú motoriku podávaním, chytaním a hádzaním loptičiek. V príbehu sme spoznali Ježiša ako priateľa. Odovzdali relikviu bl. Alexie, ktorá bude putovať po komunitách školských sestier de Notre Dame.

KTO STVORIL, NAŠA ZEM

Poznatky o Zemi sme získavali aj prostredníctvom programov na interaktívnej tabuli. Vieme, ako jej môžeme pomôcť, ako ju chrániť. Triedili sme odpad do správnych kontajnerov. Jemnú motoriku sme si trénovali pri vytváraní Zemegule z nažehľovacích korálikov. Vyskúšali sme si vyšívanie, keď sme vyšili srdce na našu Zem vyrobenú z papierového taniera maľovaním. Ako záhradníci sme vysadili do našej húseničky klinčeky, pažítku a reďkovku. V triede sme si postupne sadili fazuľu. Budeme pozorovať jej klíčenie a rast. Vyskúšali sme si tak tradičné povolania. No zahrali sme sa aj na umelcov a vytvárali sme obrazy z prírodnín. Sme trieda Dobrého pastiera, preto sme v piatok oslavovali a pripravili sa na Nedeľu dobrého pastiera katechézkou o stratenej ovečke. Zaspievali sme si našu hymnu Som tvojou ovečkou.

POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ

Spoznávali hrdinov dnešných dní: zdravotníkov, policajtov a hasičov. Hanička a Murko nám priblížili ako vyzerá práca záchranárov. Vieme, že bájka obsahuje vždy nejaké ponaučenie. Dokážeme predvídať dej, zápletku aj záver príbehu. Číslo na záchranárov nám pomohla naučiť sa jednoduchá básnička. Vieme kedy asi volať záchranárov, kedy stačí zavolať na ošetrenie mamičku či niekoho dospelého. Uvedomujeme si, aké nebezpečenstvo v sebe skrýva oheň, veľmi sa nám páčil tanec s ohňom a hasenie požiaru. Vieme sa dobre vžiť do role požiarnika, policajta či zdravotníka. V hre na dopravnú nehodu sme si to skúsili aj s vybavením a oblečením. Dokážeme určiť, ktorý predmet v rade je najdlhší, najkratší, najužší a najširší. Zoznámili sme sa s vybavením policajného auta a pracovnou náplňou policajta. Vieme, že aj my sa môžeme zapojiť do šírenia Božieho kráľovstva prostredníctvom dobrých skutkov. Navštívili sme záchranárov, poďakovali sme sa im za ich obetavú prácu a odovzdali im nakreslené obrázky.

KARNEVAL

Veselo nám bolo celý týždeň pri príprave na karneval. Šašovia nám pomohli rozvíjať jemnú motoriku, určovať počet, rozlišovať farby. Strihali a lepili sme, skladali novotvary. Pokračovali sme v numerickej postupnosti, orientovali sa v priestore. Vypočuli sme si príbeh o bl. Alexii, patrónke našej MŠ. Zaujal nás natoľko, že sme si ho zdramatizovali. Zaspievali sme si pieseň Zrnko. Radosť z balónov, tanca, súťaží sme mali počas triedneho karnevalu.

NARODIL SA JEŽIŠKO

Zdramatizovali sme si príbeh narodenia Pána Ježiša. Poznáme postavy, ktoré vystupujú v tomto skutočnom príbehu. Poznáme troch kráľov a aj ich mena. Naučili sme sa pieseň Jak si krásne jezuliatko. Betlehem sme si vyrobili maľovaním a kreslením. Využili sme tanečné prvky v jednoduchých choreografiách, ktoré sme si samostatne vymýšľali na vianočné piesne. Vytvorili sme lepením vianočný pozdrav, na ktorom sme si porovnávali dĺžku zelených pásikov. Jemnú motoriku sme si trénovali aj pri výrobe vianočného stromčeka zo šišky a korálok. Každý deň sme vytvorili nejaký dar pre našich drahých.

ZVYKY A TRADÍCIE

Učili sme sa rozoznávať kresťanské zvyky od ostatných. Vieme povedať ako prežívame Vianoce doma s rodinou, aké tradície a zvyky k nim patria. Cez príbeh sme sa dozvedeli o obuvníkovi, ktorý robil dobré skutky a vyrobeným adventným venčekom sme sa rozhodli urobiť radosť niekomu blízkemu. Pomocou techniky frotáže sme vytvorili čižmičku a spoznali tak viecero materiálov a ich vlastnosti. Kreslenie a grafomotoriku sme precvičili pri riešení bludiska a vymaľovávaní vianočných gúľ.Idem nám veľmi dobre určovanie viac, menej a rovnako. Zúčastnili sme sa svätej omše pri príležitosti sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

MIKULÁŠ

Advent prežívame s aktivitou Jesseho strom. Príbehy z knihy „Odkrývanie najväčšieho daru“ nám pomáhajú spoznávať Božiu lásku a pripravovať sa na slávenie Vianoc. Celý týždeň sme sa venovali príprave na príchod vzácneho hosť sv. Mikuláša. Precvičovali sme si pamäť, snažili sme sa zreteľne a správne vyslovovať všetky hlásky a hláskové skupiny v básňach. Rytmus sme sa snažili zachovať v piesni o sv. Mikulášovi. Pozreli sme si aj príbeh o tradičných zvykoch, ktoré sa konali na sv. Ondreja a rozlíšili sme, čo je povera a čo je skutočne správne. Jemnú motoriku sme si precvičili pri výrobe bielych guličiek, ktoré zdobili bradu sv. Mikuláša. Pracovali sme podľa pokynov. Grafomotorické prvky sme precvičovali na mikulášskej čižme.

SVET HUDBY

Naučili sme sa pesničku o Šípkovej Ruženke, ktorú sme si doplnili kostýmami a zahrali si hudobnú rozprávku. Veľmi sa nám to páčilo. Vyčleňovanie začiatočnej hlásky sme precvičovali spolu s názvami rozličných hudobných nástrojov. Delfín Proxík nás učil, ako šetriť peniažky a taktiež nám pomohol, spoznať hudobné nástroje. Učíme sa riešiť rôzne úlohy, kde sa pridáva, odoberá, dáva spolu a rozdeľuje. Vieme rozlíšiť a pomenovať rovnú a krivú čiaru. Celý týždeň sme počúvali rôzne piesne a skladby a zážitky z hudby sme vyjadrovali najmä pohybom a maľbou. Vytvorili sme si farebný obrázok s notou, v ktorom sme si vyskúšali techniku zapúšťania farieb do mokrého podkladu. Pozorovali sme pri tom, ako sa jednotlivé farby navzájom zmiešavajú a rozpíjajú. Precvičili sme si aj strihanie, ktoré nám ide už veľmi dobre. Svoje zručnosti sme si precvičili aj pri výrobe ručného bubienka, ktorý sme taktiež využili v našej hudobnej rozprávke. Správnu techniku chôdze sme precvičovali počas prechádzok. Pri návšteve kaplnky sme si zopakovali, aké liturgické predmety sa používajú počas svätej omše.

NEŽIVÁ PRÍRODA

Vzduch, kameň, voda, piesok boli názvy štyroch tímov, v ktorých sme pracovali pri bádaní a overovaní pri experimentoch týkajúcich sa prítomnosti vzduchu a sily vetra. Naučili sme sa predpokladať a aj overiť svoje predpoklady. Pokúsili sme sa vyrobiť diamanty. Postupovali sme podľa návodu. Vytvorili sme si jesenné počasie lepením. Ukladali sme kamienky do rôznych novotvarov, vytvárali sme z nich aj prvé písmeno nášho mena. Radi sme vytvárali novotvary aj z magického piesku. Usporadúvali sme obrázky podľa dejovej postupnosti a prerozprávali sme naznačené nebezpečné situácie. Vieme, že krstom sme sa stali Božími deťmi a tým aj dcérami a synmi Kráľa, čiže sme kráľovské dcéry a synovia. Zaspievali sme si pieseň: Kde je Božie kráľovstvo?

LES A JEHO TAJOMSTVÁ

Zahrali sme si maňuškami hudobnú rozprávku O Červenej Čiapočke, v ktorej však vlak starú mamu nezjedol, ale sa poranil na odpadkoch a skoro zomrel na otravu krvi. Porovnávali sme obsah s klasickou rozprávkou. Uvedomili sme si, aké dôležité je dodržiavať určité pravidlá aj v lese. Zároveň sme si zopakovali pravidlá, ktorými sa musíme riadiť ako chodci, aby sme dodržiavali bezpečnosť. Skladali sme rôzne lesné zvieratká z tangramu a iných zaujímavých skladačiek. Precvičili sme si prstíky pri vyrábaní záložky do knihy zo zažehľovacích korálikov. Vieme identifikovať rôzne lesné zvieratá a určiť miesto, kde žijú. Svoje vedomosti sme si overili aj v pracovnom liste. Taktiež vieme povedať, čo z lesa je nám na úžitok a ako sa to dá využiť. Hudobnými nástrojmi sme vyjadrovali charakter piesní v predstavení O Červenej Čiapočke. Naučili sme sa pesničku Išla sova na tanec a zatancovali si pri pesničke s kamarátmi. Vytvorili sme si z našej dlane krásnu sovu, ktorú sme dotvorili kresbou a stromom z papiera, ktorého kôru sme sa snažili vytvoriť na naozajstných stromoch. Vieme to aj vďaka hre Kubo velí, ktorá nás veľmi baví.

AKO BEŽÍ ČAS

Tento týždeň bol veľmi krátky a čas nám rýchlo ubehol. Spoznávali sme jednotlivé ročné obdobia a ich charakteristiky. Pomohol nám pritom aj príbeh o Roku a jeho štyroch dcérach. Každá z tých štyroch dcér mala aj troch synov, čím sme sa zoznámili s mesiacmi v roku. Ročné obdobia sme si znázornili aj rôznymi technikami. Najprv maľovaním a potom kreslením a lepením. Snažili sme sa dodržať postupnosť a priradiť správne atribúty danému ročnému obdobiu. Svoje vedomosti sme si overovali aj na interaktívnej tabuli, kde sme určovali správnu postupnosť ročných období a rozlišovali ich znaky. Okrem kalendárneho roka sme spoznávali aj liturgický rok. Pomohli nám pritom farby ornátov, ktoré sme si mohli prezrieť v sakristií. V kaplnke sme sa pomodlili za našich blízkych zosnulých a zaspievali pieseň „Taký veľký, taký malý“.

KAMARÁTI V NEBI

Posledný októbrový týždeň sme prežili v duchu príprav na „Dušičky“. Dozvedeli sme sa, ako tento sviatok slávili naši predkovia a prečo sa mesiac November volal Studeň. Vyrobili sme si lampášiky, z ktorých sme sa veľmi tešili. Budú nám pripomínať, že sa máme modliť za našich blízkych v nebi. Pripomenuli sme si taktiež, ktorých svätých už poznáme a aj to, ako nám svojim príhovorom dokážu pomôcť. Učíme sa pamätať si svoj mesiac narodenia a priradiť ho k ročnému obdobiu. Vieme, čo je ilustrácia, kto je autor, že knihu listujeme v určenom smere a zaobchádzame s ňou opatrne. Počítanie sme si tento týždeň precvičili aj hmatom. Vieme rozlíšiť štvorec, obdĺžnik, trojuholník a kruh. Taktiež sme sa naučili ku každému tvaru krátku básničku. Naučili sme sa pieseň Moje malé svetielko a taktiež sme celý týždeň tancovali na známu pieseň Jerusalema. Zahrali sme sa na výtvarníkov a kombinovanou technikou sme vytvorili horiacu sviečku. Potrápili sme prsty pri obtrhávaní papiera. Vôbec to nebolo jednoduché, ale nakoniec sme to všetci zvládli.

MOJI STARÍ RODIČIA

Celý týždeň sme mali na mysli našich starých rodičov. Na základe fotiek sme ich predstavili svojim kamarátom. Vyrobili sme pre nich pozdrav, aj darček. Pri výrobe sme si precvičili jemnú motoriku strihaním a prácou s drobným materiálom. Darčekom sme chceli potešiť aj klientov Zariadenia pre seniorov v Krajnom, preto sme im vyrobili jesenný pozdrav. Rozlišovali sme, čo je reálne a čo fikcia v príbehu Dedko repku zasadil. Príbeh sme si aj zdramatizovali a naučili sa jeho text naspamäť. Určovali sme poradie v usporiadanom rade. Využili sme aj krásne jesenné počasie. Pripomenuli sme si Deň stromov. Nazbierané listy sme si odtlačili a vyzdobili výtvormi šatňu. Vonku sme si precvičili hádzanie, chytanie a podávanie lopty. Zvládli sme aj prekážkovú dráhu – podliezanie, preliezanie.

V ZDRAVOM TELE, ZDRAVÝ DUCH

Pri uvedomovaní si, čo je pre naše zdravie dôležité nám pomáhali informácie z rôznych príbehov, básničiek a pesničiek. Zdokonaľovali sme sa v našom rečovom prejave a taktiež sme si potrápili hlavičky pri ovocno-zeleninových hádankách. Naša veľmi obľúbená plastelína nám zasa pomohla pri vytváraní postupnosti ovocia. Vnímame dobre svoje vlastné telo a dokážeme opísať základné prejavy života. Taktiež vieme, ako sa cítime pri chorobe a ako chorobe najlepšie predchádzať. Usušili sme si vlastné jablkové lupienky, ktoré nám veľmi zachutili. Rozdiely medzi zdravou a nezdravou výživou sme si uvedomili aj pri vystrihovaní obrázkov z letákov. Obrázkami sme si vyzdobili naše papierové zúbky. Veľa zábavy sme zažili pri obrázkoch vytvorených z odtlačkov hrušiek a jabĺk. Naša obľúbená činnosť je hra na hudobné nástroje. Vyskúšali sme varechy, lyžičky, orechy a gaštany. Vieme hrať hlasno aj potichu, rýchlo aj pomaly. Stále viac a viac sa nám darí držať správny rytmus. Uvarili sme pesničkovú zeleninkovú polievku, pri ktorej sme si pripomenuli Svetový deň umývania rúk.

50 PERÁL

Mesiac október je mesiacom ruženca. My sme sa ho postupne pomodlili celý a zaspievali sme si pieseň Päťdesiat perál. Jemnú motoriku sme si precvičili pri výrobe ruženca, či už z krepového papiera vytváraním guličiek alebo navliekaním korálok. Počas prechádzok sme nachádzali sochy Panny Márie v našom meste. Zapojili sme sa do aktivity Lov jesenných drobností a podľa pokynov sme hľadali prírodniny. Oboznámili sme sa s mesiacmi v roku. Vieme, v ktorom mesiaci sme sa narodili, aj do ktorého ročného obdobia patrí. K jednotlivým ročným obdobiam sme priraďovali ich charakteristické znaky.

FAREBNÁ JESEŇ

Spisovnú podobu reči sme spoznávali aj prostredníctvom básne Jeseň pani bohatá. Oboznamujeme sa čoraz viac s písanou formou reči. Všímame si rôzne nápisy vo svojom okolí a zvedavo sa pýtame, čo znamenajú. Počítanie sme precvičovali prostredníctvom vlastnoručne nazbieraných gaštanov. Vytvárali z nich vlastné mená, či rôzne obrazce a postavičky. Šarkanovi sme vytvorili krásny chvost. Učíme sa sluchom vnímať hudobné skladby a následne prežité pocity vyjadriť slovom, pohybom a aj maľovaním. Vytvorili sme si rozfúkaný farebný účes a vybrali si tvár, ako sa cítime, ak nám fúka do vlasov. Pri maľovaní sme pozorovali, že nám vznikajú nové farby. Správne držanie tela v sede sme trénovali počas ranného kruhu. Pomáhali nám pri to štuplíky, ktoré sme celý čas museli udržať na hlave. Podarila sa nám turistická vychádzka, kde sme trénovali správne držanie tela v stoji a počas chôdze. Veľmi sa nám páčila pomaly ustupujúca hmla. Veľmi sa tešíme z množstva farieb a nových podnetov, ktoré so sebou jeseň prináša.

DOPRAVA

Dopravné prostriedky máme v malíčku, vieme o nich aj básničku. Poznáme aj niektoré dopravné značky a počas dlhých prechádzok sme si opakovali ich význam. Navštívili sme autobusovú a vlakovú stanicu. Hra Sudoku, ale aj včielka Beebot upevňovali naše poznatky a rozvíjali logické myslenie. Vytvárali sme dvojice na základe logických súvislosti, hľadali správny tieň. Tvorili sme novou technikou - maľovaním guľôčkou, ale zdokonaľovali sme sa aj v maľovaní štetcom a strihaní. Zaujala nás hra Hudobný vlak.

ĽUDSKÉ ČINNOSTI

Venovali sme sa téme povolania. Začali sme, pre nás najdôležitejším a najznámejším povolaním, povolaním mamy. Skúsili sme si svoje zručnosti pri umývaní riadu, praní, žehlení... Oboznámili sme sa s patrónkou Slovenska - Sedembolestnou Pannou Máriou. Opisovali sme jej životné udalosti a bolesti, ktoré ju počas života sprevádzali. Pripomenuli sme si sv. Deň prvej pomoci. Veľmi sa nám páčila hra na školu, keď sme si takmer sami prečítali niektoré informácie. Našli sme dokonca dielňu obuvníka, kde sme sa dozvedeli, čo všetko nám pán obuvník môže opraviť a čo k tomu potrebuje. Pracovný list preveril našu orientáciu v priestore, počítanie od určitého čísla a dokresľovanie do určeného počtu. Triedili sme rôzne prírodniny, z ktorých vieme vytvoriť krásne obrazce. Dokonca sme sa zahrali na návrhárov a vytvorili krásnu kolekciu spoločenských šiat. Zahrali sme sa na záhradníkov. Vytrhali sme burinu v našej húseničkovej záhradke a posadili sme reďkovku. Sme veľmi zvedaví, či sa nám podarí ju dopestovať. Vypočuli sme si rôzne piesne, a použili hudobné nástroje, aby sme vyjadrili rozdielny charakter piesní. Zaspievali sme si pieseň Ja som dobrý remeselník.

MOJE TELO, MOJA RODINA

Spoznávali sme ľudské telo od hlavy až po päty. Do jeho vnútra sme nazreli prostredníctvom encyklopédií, či animácií na interaktívnej tabuli. Lupy a mikroskopy nám pomohli detailnejšie preskúmať vlas a kožu. Priraďovali sme správne tiene k postavám v rôznych polohách. Telo sme si rozcvičili na ihrisku. Vytvorili sme ľudský mozog nalepením cestovín. Postavy sme si vytvorili aj z prírodnín v bylinkovej záhrade. Na nádvorí kostola sme sa pomodlili a zapriali sme všetko najlepšie aj Panne Márií, ktorá mala v tento týždeň narodeniny aj meniny.

MATERSKÁ ŠKOLA

Začiatok nového školského roka sme zvládli s úsmevom na tvári a radosťou v srdci. Veľmi sme sa tešili, že sme sa opäť mohli stretnúť s kamarátmi, ktorých sme dlho nevideli. Sme čoraz pozornejší, dokážeme sa navzájom pri rozprávaní oveľa lepšie počúvať. Dozvedeli sme sa, že sme triedou Dobrého pastiera, vyrobili sme si čelenku ovečky, ktorá preverila naše zručnosti pri strihaní tvrdého papiera. Išlo nám to výborne. Oboznámili sme sa s priestormi našej triedy, v ktorej sa nám veľmi páči. Je tu veľa nových pravidiel, na ktoré si pomaličky zvykáme. Páči sa nám pocit väčšej zodpovednosti a samostatnosti. Výtvarne sme vyjadrili svoju predstavu o slnku, ktoré nám pripomenulo naše letné zážitky. Zo svojimi spomienkami sme sa navzájom podelili. Pozorujeme počasie a veľmi sa tešíme, ak môžeme ísť von na prechádzku. Rozvíjame našu grafomotoriku aj pri kreslení kriedami na chodník. Nakreslili sme si dom a podľa inštrukcií sme ho dokresľovali. Učíme sa podpísať krstným menom. Pripomenuli sme si kresťanské znaky, ktoré sme si vyfarbovali a kreslili do piesku. Zistili sme, čo nás ako kresťanov charakterizuje. Poznáme a používame kresťanský pozdrav.

PRÁZDNINY

Posledný školský týždeň sme zakončili témou PRÁZDNINY. Na začiatku týždňa sme sa porozprávali o tom, ako budú prebiehať prázdniny u každého z nás, kam sa chystáme tento rok ma dovolenky. Na letné osvieženie sme si vyrobili limonády, v ktorých sme si namiešali rôzne príchute ovocia. Venovali sme sa aj pracovným listom, v ktorých sme sa sústredili na geometrické tvary a vyfarbovali podľa čísla a farieb dané políčka. Všetci máme veľmi radi zmrzlinu, tak sme si spoločne vyrobili imaginárne 3D zmrzky. Veľmi sme sa im tešili, lebo sme si mohli namiešať farebnosť kopčeka. A keďže sa blíži aj ten vytúžený deň – rozlúčka so škôlkou, tak sme sa snažili na ňu pekne pripraviť. Trénovali sme rôzne básničky, pesničku, pomáhali vyrábať prekvapenia. Vonku sme sa hrávali rôzne športové hry, osvojovali sme si ako sa majú cyklisti a korčuliari správať v premávke. Tento týždeň bol výnimočný, lebo veľa z nás si uvedomuje, že už naozaj prišiel ten čas, kedy už z nás nebudú škôlkári, ale veľký školáci.

OTECKO - MOJE VŠETKO

Keďže v nedeľu slávime Deň otcov, aj téma dnešného týždňa nám zahrala do karát. Pripravili sme si pre oteckov srdiečkový darček – v podobe poskladanej knižky v tvare srdca s obrázkami, ktoré nám našich ocinkov pripomínajú a robia im radosť. Vyskúšali sme si novú techniku – tvorenie agamografov. Boli to dva odlišné obrázky, ktoré sme najskôr pekne vyfarbili, potom vystrihli na pásiky a nalepovali striedavo podľa predlohy na papier poskladaný do harmoniky. Takúto „harmoniku oboch obrázkov“ sme nalepili na farebný papier a už závisí len na uhle nášho pohľadu ako sa na obrázok budeme pozerať, aby sme v ňom našli to, čo sme kreslili. Výsledok nás potešil aj prekvapil. Začali sme sa spolu učiť novú pieseň na rozlúčku so škôlkou, aj básničky nám idú do hlavy raz, dva. Sme už veľkí, ide nám to rýchlo. Rozlišovali sme hlásky, vytvárali slová z kociek, počúvali piesne a trénovali naše strihanie nožnicami. V pracovnom liste sme sa cvičili v orientácii používania slov vpravo a vľavo.

LETO - CESTUJEME K VODE, DO HÔR

Téma týždňa bola krásna: Leto – cestujeme k vode, do hôr. Bavili sme sa ako rady trávime čas v lete, kto rád chodí na turistiku a kto z nás sa radšej „čľapoce“ vo vode. Preto sme si vyrobili z CD veselé rybičky s ligotavým telíčkom a tiež sme namaľovali svoje vlastné jazero, alebo more, do ktorého sme vlepili svoju loďku. Pracovali sme s farbami, skúšali sme miešať a vyrábať rôzne odtiene modrej farby. S vodou sme urobili aj mnoho pokusov – najskôr to bol pokus so sviečkou zapálenou a vloženou do vody. Zakryli sme ju pohárom a zistili sme, že pohár sviečku udusí a pritom stúpne hladina vody v pohári. Rovnako sme to skúsili so sviečkou, kde sme nastokli tri zápalky a teda oheň bol väčší a aj rozptyl tepla v prikrytom pohári silnejší, čím sme zistili, že voda v pohári po udusení ohňa bola väčšia ako pri prvom pokuse. Ďalej sme skúšali vyrobiť z alobalu loď, tak aby sa nám nepotopila na hladine. A ešte sme skúsili nafarbiť vreckovku fixkami a namočiť do vody. Zistili sme ako krásne sa farby rozpúšťajú a tým zafarbia celú vreckovku. V pracovnom liste sme rozlišovali hlásku A, E a správne sme ich označili. Boli sme spolu na slávnostnej sv. omši na školskom dvore v sviatok Božieho tela a krvi. Vyrobili sme projekt o Vysokých Tatrách a aj o Bratislave.

MDD

Po dlhej prestávke, ktorú z nás nikto nečakal, sme sa opäť s úsmevmi na tvárach i keď v obmedzenom režime, vrátili do našej škôlky. Veľmi sa tešíme, že sa môžeme hrať s kamarátmi, zdieľať spoločné chvíle a opäť sa niečo nové naučiť. Témou tohto týždňa bol MDD. Na začiatok týždňa sme si osvojili základné hygienické návyky, ako si správnym spôsobom umývať ruky po príchode do MŠ, po použití toalety, pred jedlom po jedle, po zašpinení a pod. Osvojili sme si aj prevenciu infekčného ochorenia (nekýcham na druhého). Keďže sviatok detí padol na pondelok, tak sme si ho užili aj v našej triede. Väčšinu času počas celého týždňa trávime vonku. Hráme sa rôzne loptové hry. Zahrali sme sa aj s kruhmi, ktorými sme sa učili točiť vlastným telo. Niektorým nám to išlo výborne. Zahádzali sme si aj lietajúcimi taniermi, súťažili sme na prekážkovej dráhe, kreslili sme s kriedami na chodníku. Vyrobili sme si 3D balón. Prstovými farbami sme obtláčali farby podľa predlohy podľa čísel. Na záver týždňa sme si vyrobili farebných motýľov. Týždeň sme zvládli na výbornú a už sa veľmi tešíme na ďalší.

ZÁZRAČNÝ SVET KNÍH

S deťmi sme si prečítali príbeh o zázračnej knihe. Po prečítaní príbehu sme diskutovali o tom, či sa príbeh mohol reálne stať alebo nie. Osvojili sme si ako máme správne narábať s knihou, povedali si kde môžeme nájsť názov knihy, autora, obsah, kde sa nachádzajú čísla strán. Povedali sme si aj to, ako sa máme správne správať v knižnici. Vyrobili sme si seba ako práve čítame knihu. Nakreslili sme si svoju tvár podľa našej predstavy ako vyzeráme a vystrihli sme si svoje knihy, do ktorých sme nakreslili rôzne príbehy. Potom sme mali možnosť vyjadrovať svoje pocity pri čítaní rozprávok, či už pozitívne alebo negatívne. Vyrábali sme aj záložky do svojich obľúbených kníh, ktoré sme si na drevené paličky namaľovali temperovými farbami a na záver sme si ich ozdobovali podľa svojej vlastnej tvorivosti. Opísali sme postup čo všetko sa deje pri krste, zaspievali si pieseň – Som Božím dieťaťom, vytvárali sprievod k piesni. Hrali sme sa rôzne pohybové hry. Vyrobili sme si svoju knihu s rôznymi obrázkami, kde sme otláčali písmená, ktoré vytvárali slová.

PÔSTNE OBDOBIE

Pripomenuli sme si, čo pre nás znamená pôst. Povedali sme si, že symbolom pôstu je fialová farba a tiež kríž, na ktorom sa pre nás obetoval Pán Ježiš. Vytvorili sme miešaním farieb zaujímavé umelecké pozadie, ktoré sme maľovali prstom a na výkres sme obkreslili kríž, vystihli a nalepili na farebnú plochu. Tak biely krížvo farbách viac vynikol. Urobili sme si pracovný list, kde sme podľa počtu slabík v slove rozdeľovali slová do troch skupín. Išlo nám to výborne. Pomáhali sme si vytlieskavaním. Cvičili sme sa v postupnosti geometrických tvarov. Každý tvar sme najskôr správne vyfarbili, potom vystrihli a nalepili na nitku v presnom poradí. Tiež sme sa učili merať rôznymi druhmi metrov, ktoré sme si doniesli z domu. Bola pri tom veľká zábava. Vyrobili sme si hračku z papierových pásikov a špajlí, ktorá nám robila pri pohybe rôzne veselé i farebné efekty. Naučili sme sa spievať novú pieseň Kríž je znakom spásy. Zahrali sme sa na Superstar a spievali sme piesne v dvojiciach, v trojiciach s kamarátmi.

KARNEVAL

Zažili sme dni plné zábavy s výrobou šaša, nafukovaním balónov, počúvaním veselej hudby a tancovaním. Urobili sme si pracovný list, kde sme podľa presnej postupnosti vyfarbovali balóny. Pri tom sme dodržiavali správne sedenie a sklon k podložke. Podobne sme sa cvičili v postupnosti aj pri tvorbe karnevalovej ozdoby podobnej lampiónom. Mali sme si vybrať tri farby, ktoré sme nalepovali na papier v presnej postupnosti. Vyrobili sme veselého šaša z papierových tanierov a CD-ečiek. Jeho nos bol balón, ktorý sme samy nafukovali a tak zisťovali prítomnosť vzduchu v ňom. Rovnako sme vyrobili ešte pohyblivého klauna, ktorého sme si po vyfarbení vystrihli a jeho končatiny pripli spinkami tak, aby sa nimi mohlo hýbať. Zúčastnili sme sa adorácie v školskej kaplnke, kde sme spolu s ostatnými žiakmi prosili o našu školu a za našich žiakov. Učili sme sa spolupráci pri spoločenských hrách a v súťažiach. Spievali sme si známe piesne, pri ktorých nám bolo veselo.

EXOTICKÉ ZVIERATÁ

Na začiatku týždňa sme si porozprávali príbeh o exotických zvieratách, previezli sme sa aj ZOO autobusom, kde sme dozvedeli nové informácie o zvieratkách. Rozlišovali sme ich spôsob života, čím sa živia a podobne. Každý z nás si mohol vybrať svoje exotické zvieratko, ktoré si vystrihol po častiach a dolepovaním časti papiera vznikli hotové výrobky. Zaspievali sme si rôzne piesne na túto tému ako napríklad „Kto stvoril“,“ My sme boli v ZOO“. V encyklopédiach sme porovnali rôzne druhy exotických zvieratiek, čo nás veľmi bavilo. Vyrobili sme si aj safari, kde sme rozotierali farbu s valčekmi a odtláčali zvieratká. V závere týždňa sme pracovali aj v pracovných listoch. Pracovali sme aj v štvorcovej sieti, v ktorej sme si určovali smer hore, dole, doprava, doľava, čím sme osvojovali aj ľavú a pravú stranu. Aj z kociek a lega sme sa snažili vyrobiť ZOO a exotické zvieratá. Zoznámili sme aj s príbehom o Noeho arche zo Starého zákona. Ovládame skvele skok znožmo a skok cez prekážku. Výborne zvládame aj dlhé prechádzky.

VODA V PRÍRODE

Témou tohto týždňa bola Voda v prírode. Tak sme zažili dni plné zábavy s vodou a robili sme pár pokusov. Vysvetlili sme si kolobeh vody v prírode a vzápätí na to, sme si vyrobili každý svoj vlastný kolobeh vody. Tvorili ho pásiky modrej farby s dažďom a s parou, ktoré sme si samy vystrihli dokreslili a nalepili. Ďalej to bol modrý pás, ktorý predstavoval vodu, biely pás – na ten sme lepili polystyrén, čo znázorňovalo oblaky. A nad tým nám svietilo slniečko, ktoré sme si tiež samy vystrihli. Vyfarbili sme si pracovný list, na ktorom sme najskôr obťahovali vlnovky, čiary a spájali sme body do obrázka. Robili sme pokus s otláčaním mokrého krepového papiera na výkres. Vyšli nám z toho krásne farebné kúsky. Pripomína nám to látku na šaty. Pracovali sme s tangramami a v štvorcovej sieti. Cvičili sme svoju jemnú motoriku aj navliekaním korálok v určitej postupnosti. Naučili sme sa peknú báseň o kvapke, ktorá sa rada zabáva.

ZRNKO

Posledný januárový týždeň nás obohacovala téma ZRNKO. Na úvod tejto témy sme si porozprávali význam nasledovania duchovného vzoru a o Bl. Alexii. Povedali sme si aj to, že všetko čo rastie alebo už vyrástlo začínalo od malého semienka až po veľký klas. Znázornili sme to aj na našom výrobku, kde znázorňujeme nás ako malé semienka, ktoré neustále rastú a zdokonaľujú sa až po veľký klas – veľké zrnko. Zaspievali sme si aj piesne „ My sme zrnká matky Alexie“, „My sme malé semienka“. Pesničky nás veľmi naladili na hudobnú nôtu, preto sme si šli zaspievať aj do našej kaplnky k Pánu Bohu. Zdramatizovali sme si bábkovým divadlom aj niektoré rozprávky ako napríklad Zvieratká v lese, Červená čiapočka, 3 prasiatka a 3 kozliatka a vlk. Veľmi nás to bavilo, každý sme si vyskúšali nejakú rolu a po každej rozprávke nás publikum odmenilo veľkým potleskom. Osvojovali sme si rozvíjanie jednoduchých viet a súvetí. Opísali sme si aj ako klíčia rastliny, povedali si čo potrebujú aby mohli dýchať a rast. Lupou sme pozorovali rôzne druhy semienok, čo nás náramne bavilo. Vyrobili sme si aj Eskimákov na ľadovej kryhe. V pracovnom liste sme spájali body (čísla), z ktorého nám vznikol obrázok. Počas pobytu vonku sme rešpektovali pravidlá, ktoré platia pre chodcov, krásy zasnežených hôr, ktoré sme mali možnosť vidieť aj cez okno triedy.

ZIMNÉ RADOVÁNKY

Tento týždeň nás sprevádzala téma Zimné radovánky. Rozprávali sme sa, čo všetko sa dá robiť vonku počas zimy. Keď je veľa snehu, aj my rady chodíme von a staviame snehuliakov, iglu, lyžujeme sa, sánkujeme, korčuľujeme. Táto zima nám kopu z týchto vecí však nestihla ešte ponúknuť. Preto sme sa rozhodli, že si také radovánky vytvoríme. Vyrobili sme si krásnych lyžiarov s polystyrénovou hlavičkou, telo mali zo štipca, lyže z paličiek do úst, palice zo špáradiel. Oblečenie mali z farebných drôtikov. Veľmi nás to bavilo. Maľovali sme zimnú prírodu a to tak, že polovicu výkresu sme namaľovali jazero a druhú polku hory, stromy a oblohu, ktorú sme postupne do jazera otláčali, aby nám vznikol zrkadlový odraz vo vode. Potom sme si vyfarbili korčuliara, vystrihli ho a nalepili na vyschnutý výkres. Tiež sme si spravili pracovný list, ktorý bol zameraný na techniku správneho držania ceruzky a vytvorenia správneho ťahu rukou po čiare. Cvičili sme viazanie šnúrok. Každý deň sme sledovali z otvoreného okna počasie – videli sme ako sa mení príroda, keď viac vonku mrzne. Sledovali sme inovať na kroch a stromoch počas prechádzok. Prechádzali sme sa cestami necestami, až nás to niektorých tak zmohlo, že dokonca nespáčikovia nám zaspali.

ZVIERATÁ V ZIME

Naučili sme sa básničku o zvieratkách. Vyčleňovali sme slová, ktoré sa rýmovali a nerýmovali. Vyrobili sme si aj ľadového medveďa z novín. Identifikovali sme jednotlivé zimné zvieratká. Povedali sme si o ich spôsobe života, akým spôsobom sa živia a ako získavajú potravu. Veľmi sa nám páčilo keď sme si mohli vyrobiť vtáčiu búdku, pri ktorej sme používali rôzne typy nástrojov. Skladali sme podľa návodu zvieratká prostredníctvom tangramu. Pomocou IKT sme pozorovali zvieratá, stromy a porovnávali ich medzi ostatnými obdobiami. Rozdeľovali sme druhy zvierat. Osvojovali sme si strihanie krivej a rovnej čiary. Zahrali sme si aj divadlo o lesných zvieratkách. Vypočuli sme si aj príbeh o zvieratkách v zime, kde určovali postupnosť. Potom sme si príbeh aj prerozprávali. Osvojili sme si vyčleňovanie začiatočnej hlásky svojho mena, zároveň sme si každé meno aj vytlieskali a dopĺňali sme chýbajúc predmety k daným písmenkám. Zaspievali sme si aj pieseň „Medveďku daj labku" a pomocou pracovného listu sme určovali predmety, ktorý je najkratší, najdlhší a podobne. Počas pobytu vonku sme pozorovali zimné zvieratá, ich kŕmidlá na stromoch a uviedli sme si prečo je pohyb pre nás veľmi dôležitý.

ALEXIA

Tento krátky týždeň nás sprevádzala téma Alexia. Rozprávali sme sa, čo všetko sme zažili počas vianočných sviatkov a celých prázdnin. Rozdeľovali sme slová na slabiky pomocou vytlieskavania. Písali sme písmená odpisovaním z IKT tabule. Vymaľovali sme obrázky zo života Alexie. Snažili sme sa držať správne farbičky a nezachádzať za čiaru. Keďže vo štvrtok mala sviatok naša patrónka škôlky bl. Alexia, boli sme pozvaní na návštevu k našim sestričkám do Beckova. Preto sme trénovali pesničky, básničky a náš tanček z besiedky. V Beckove sme im zopakovali náš vianočný program. Sestrička Metoda nám darovala plyšové hračky a sladkosti za to, ako sme pekne vystupovali. Sestrám sa to veľmi páčilo. Pohostili nás dobrým koláčikom a sladučkým čajom. Tam aj domov sme cestovali autobusom, čo bola pre nás obrovská zábava. Venovali sme sa aj počítaniu, meraniu vzdialeností v triede a rozlišovaniu geometrických tvarov. Tiež sme si spravili pracovný list, ktorý bol zameraný na rozlišovanie počtu slabík v slovách. Veľmi nás to bavilo.

NARODIL SA JEŽIŠKO

Posledný decembrový týždeň pred vianočnými prázdninami sme sa venovali téme – NARODIL SA JEŽIŠKO. Na tento týždeň sme všetci veľmi tešili. Niesol sa už vo vianočnom svetle a bol pre nás aj niečím výnimočný. Úpenlivo sme sa všetci pripravovali na našu Vianočnú besiedku. Neustále sme trénovali pesničky, básničky, tance aby sme mohli ukázať svojím rodičom, že sme veľmi šikovné deti. Počas týždňa sme nielen nacvičovali ale sme si aj niečo vyrábali a niečo nové sa naučili. Vyrobili sme si Betlehem, ktorý sme si sami vystrihli, vyfarbili a nalepili. Na ozdobu nášho vianočného stromčeka sme vyrobili krásnych anjelov, kde sme si osvojovali prekladanie papiera. Zúčastnili sme sa tréningu fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina pod vedením odborných zamestnancov Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie. Tak sa už tešíme na prázdniny, trošku si oddýchneme a zároveň prajeme všetkým Krásne, požehnané a ničím nerušené vianočné sviatky.

ZVYKY A TRADÍCIE

Celý tento týždeň nás sprevádzala téma Zvyky a tradície. Rozprávali sme čo všetko treba pripraviť pred tým, ako nastane ten veľký a dlho očakávaný deň – Štedrý deň. Rozdeľovali sme slová na slabiky pomocou vytlieskavania. Samy vieme porozprávať ako to u nás vyzerá a ako sa kto pripravuje na príchod Ježiška a Vianoc do našich rodín. Písali sme písmená odpisovaním z IKT tabule. A vieme, že písaná reč je pre nás veľmi dôležitá. Keďže k Vianociam patrí aj stromček, jeden sme si spravili lepením bavlny. Guličky sme vytvorili z alobalu a vyrazili sme si hviezdičky a vločky vyrážatkom. Tiež sme si vytvorili zasneženého snehuliaka na spôsob snehovej gule. Snehuliaka sme si vyfarbili, vystrihli a nalepili na modrú plochu, potom sme ho vložili do euroobalu a do vnútra sme nasypali guličky polystyrénu, vsunuli slamku a na kraji zalepili. Je to veľká zábava. Celý týždeň sme trénovali pesničky, básničky a náš tanček na besiedku. Už sa jej nevieme dočkať. Zdokonaľovali sme sa aj v preskokoch cez prekážky, boli sme na spoločnej prechádzke s námorníkmi. Venovali sme sa aj počítaniu a rozlišovaniu geometrických tvarov prostredníctvom pracovného listu a skladaním kociek zo stavebnice. Už sme zapaľovali druhú sviečku na adventnom venci a to nás veľmi teší, lebo vieme, že čas sa kráti a o chvíľu budeme spolu sedieť za vianočným stolom.

MIKULÁŠ

Vlastnými slovami sme si vysvetlili význam Adventu a Vianoc. Každý mal možnosť povedať ako prežíva krásne sviatky, ako prebieha Štedrý deň, kto a kedy ozdobuje vianočný stromček a tým sme naladili na tú správnu vianočnú atmosféru. Vyrobili sme si aj vianočných snehuliakov, ktorých sme ozdobili vatou. Naučili sme sa aj to, z čoho sa vyrába múka, čo sa vyrába z múky, z čoho sa vyrába maslo. Prečítali si sme si rozprávku o „Zabudnutej vianočnej jedličke“, ktorá sa nám veľmi páčila. Prerozprávali sme dej a každý z nás mal možnosť nakresliť svoju vianočnú jedličku. Farbami sme vyjadrovali aj svoje pocity. Svetlejšia farba vyjadrovala veselšie pocity a tmavšia farba smutnejšie. Vyrobili sme svätého Mikuláša s dlhou bielou bradou. V encyklopédii sme vyhľadávali rôzne druhy rastlín a húb. Povedali sme si, ktoré sú pre nás užitočné a naopak, ktoré sú jedovaté a škodlivé pre naše zdravie. Vyrobili sme si aj vianočné pozdravy, ktoré sme dolepovali vianočnými ozdôbkami a pre krásnu vôňu Vianoc sme pozdravy potreli perníkovým korením. Na IKT sme si kreslili snehuliakov a vianočnú jedličku. Vyfarbovali sme rôzne predmety, farebne sme vypĺňali štvorcové políčka a dopĺňali čiary. V pracovnom liste sme si osvojili počítanie vianočných predmetov a mali sme zakrúžkovať správny počet. Celý týždeň sa už nevieme dočkať očakávaného Mikuláša, pre ktorého sme si pripravili pesničku a básničku. Počas pobytu vonku sme boli pozrieť rôzne verejné inštitúcie vo svojom okolí ako napríklad pošta, lekáreň, polícia, potraviny. Boli sme sa pozrieť aj na krásny z dreva vyrezávaný Betlehem, ktorý je postavený na námestí. Pozorovali sme prvé sneženie, z ktorého sme sa veľmi tešili.

SVET HUDBY

Celý týždeň sa niesol v hudobnom štýle a nás to veľmi tešilo. Podľa daného vzoru sme vytvárali notovú osnovu s husľovým kľúčom a notami. Zdokonaľovali sme sa v strihaní, sami sme si vystrihovali husľový kľuč. Pri grafomotorických činnostiach sme sa snažili sedieť vzpriamene. Mali sme talentovú súťaž – „Farbičky majú talent“. Každá skupinka predviedla svoju pieseň s doprovodom hudobných nástrojov. Bolo to veľmi dobré a každá skupinka bola výnimočná. Vyrábali sme bubny z odpadového materiálu, prilepovali noty a tým sme si rozvíjali jemnú motoriku. Zopakovali sme si mesiace v roku, 4 ročné obdobia a dni v týždni. Snažili sme sa naučiť sa aj svoj deň, mesiac a roka narodenia. Vyrobili sme si podľa predlohy obrys hudobného nástroja a baletky. Zahrali sme sa hru na „Hudobný vláčik“ kde sme správne určovali zvuk rôznych hudobných nástrojov. Tým sme si osvojovali ich názvy. Na IKT tabuli sme určovali správne noty na danú pesničku. Nakreslili sme si podľa svojej predstavy hudobné nástroje. Každý z nás si vyskúšal hrať na hudobný nástroj. Zahrali sme si hudobné pexeso, kde sme mali hádať a porovnávať zvuky rôznych strukovín, ryže, múky. Celý týždeň trénujeme svoje podpisy. Na záver týždňa sme manipulovali s náčiním, hádzali, chytali loptu s kamarátom. Počas prechádzky sme navštívili miestne múzeum, kde sa konala výstava hudobných nástrojov.

LES A JEHO TAJOMSTVÁ

Od pondelka sme začali chodiť na kurz korčuľovania na zimný štadión. Boli sme rozdelení do skupín, podľa toho ako komu korčuľovanie išlo. Každá skupinka mala svojho pána inštruktora. Oboznámili nás aj o bezpečnosti na ľadovej ploche a určili sme si pravidlá, ktoré sme všetci rešpektovali. Každým dňom sa naše snaženie v korčuľovaní zlepšovalo, až sa niektorí z nás naučili aj veľmi pekne korčuľovať. Na záver týždňa sme mali záverečnú súťaž za, ktorú sme dostali aj diplomy. A keďže sme veľmi šikovní, tak sme sa každý deň po korčuľovaní aj niečo naučili. Počas ranných hier sme sa zdokonalili v lezení, plazení a preliezaní. Ujasnili sme si, že pri kreslení sa vyžaduje pohyb zápästia. Rozpoznávali sme zvieratká a ich mláďatá a pomenúvali ich. Počúvali sme rôzne hudobné skladby na, ktoré sme si aj spievali. Správne sme formulovali jednoduché a rozvité vety a súvetia. Podľa predlohy sme vyrobili svoj les. Zo šišiek sme si vyrábali sovičky a na záver týždňa sme prstovými farbami vytvorili muchotrávku červenú. Pracovali sme aj v pracovných listoch, kde sme rozoznávali geometrické tvary, určovali poradie a vyfarbovali podľa pokynov pani. Keďže sme na kurz korčuľovania chodili pešo (pokiaľ nám počasie prialo, inak sme využívali v prípade nepriaznivého počasia autobus) tak sme mali možnosť pozorovať rôzne druhy zvieratiek, ktoré si hľadali svoju potravu. Opisovali sme aj trasu na zimný štadión na základe orientačných bodov.

NEŽIVÁ PRÍRODA

Rozlišovali sme čo okolo nás a v celej prírode je živé a čo nie. Už vieme, že to čo dýcha, pohybuje sa a množí, patrí do živej prírody. Tak sme vytriedili veci a predmety, ktoré sú neživé – kamene, voda, pôda, vzduch a veci stvorené človekom ako je počítač, hodiny, kniha. Spolu sme sa naučili novú pieseň Som moc malý, by som bol vojakom, ktorá nám pasovala na sviatok sv. Martina z Tours. Zahrali sme si o ňom divadielko a vyrobili lampáše ako symbol svetla, ktoré prinášal ľuďom. Zvládli sme prerozprávať tento príbeh na základe obrázkov. Namaľovali sme mesiac ako súčasť neživej prírody, učili sme sa miešať farby. Používame termíny prvý, druhý, posledný, predposledný v prípadoch postupnosti za sebou, čo sme ukázali vo vyplňovaní pracovného listu – postupnosť v horení sviečky, fúkanie balóna a topenie nanuku. Urobili sme si pokus s vodou a cukríkmi Skittles, ktoré pustili svoju farbu. Vznikli nám tak krásne obrazy.

AKO BEŽÍ ČAS

Na začiatok týždňa sme si rozobrali ako prezentovať informácie prostredníctvom IKT tabule. Porovnávali sme ako sa šírili informácie v minulosti a ako teraz. Reagovali výtvarnými prostriedkami na zmyslové podnety. Porovnávali sme si rôzne druhy materiálov - drsný, hladký, pichľavý. Vyrobili sme stroj času, ktorý bol pre nás veľkou zábavou. Usporiadali sme predmety od najmenšieho po najväčší, čím sme sa naučili používať predponu naj. Nakreslili a vymodelovali sme rovnú a krivú čiaru. Poznáme už význam kresťanského pomenovania liturgický rok. V stredu sme sa zúčastnili ku dňu materských škôl akcie, ktorá sa konala na námestí a predviedli sme náš nacvičený tanček na pesničku Hýb sa od Mira Jaroša. Po akcii na námestí sme boli pozvaní od našej sestričky riaditeľky na nádvorie školy, kde sme zatancovali celej škole, ktorá nás povzbudzovala tlieskaním. Bol to neopísateľný zážitok. Skladaním tvarov sme vyrobili rôzne obrázky (postava, domček). Vyrobili sme si aj svoje hodiny času.

MOJI STARÍ RODIČIA

Nakreslili sme postavu dedka a babky v celej kráse. Pri kreslení sme si osvojili základy miešania farieb. Rozprávali sme sa o starých rodičoch a povedali sme si prečo sú pre nás dôležití. Priniesli sme si ich fotografie a každý z nás mal možnosť o nich niečo povedať. Pripravili sme pre nich prekvapenie. Naučili sme sa ako správne držať knihu, používať výrazy spisovateľ, autor, kniha a strana. Navštívili sme našu školskú knižnicu, kde sme si popozerali a prečítali niekoľko pekných kníh. Pomocou určovania počtu sme riešili úlohy s odoberaní a pridávaním. Odhadom sme si porovnávali a merali spolužiakov navzájom. Pomocou špagáta sme si merali rôzne predmety a naučili sme sa pri tom používať pojmy dlhší, kratší, nižší a užší. Objasnili sme si aj pravidlo postupnosti pri navliekaní korálok. Počas pobytu vonku sme pozorovali meniace sa jesenné listy.

FAREBNÁ JESEŇ

Bavili sme sa aké farby jeseň má, zopakovali sme si ročné obdobia a mená mesiacov v roku. Pokúsili sme sa vytvoriť mozaiku. Lepili sme časti farebného papiera okolo listov, ktoré sme si samy vystrihli. Práca s nožnicami nám už ide lepšie. Zúčastnili sme sa spoločnej svätej omše v kaplnke sestier, kde sme sa spoznali s Americkými študentmi, ktorý sú u nás v škole na výmennom pobyte. Boli nás aj pozrieť v našej triede. Vedeli sme ich po anglicky pozdraviť. V stredu bol Deň zdravej výživy, kde boli pre nás pripravené stanovištia súvisiace so zdravím, športom, so zeleninou a ovocím. Boli k nám pozvaní aj predškoláci zo všetkých MŠ v Novom Meste. Každý z nás dostal za absolvovanie všetkých disciplín Mimoňský banán. Bol veľmi dobrý! Namaľovali sme si jabĺčko, na ktorom sme si precvičili rôzne druhy farieb a snažili sme sa nezachádzať za čiaru. Trénovali sme stoj na jednej nohe, nacvičujeme tanček na deň materských škôl, takže je nám celý týždeň spolu tanečne a veselo! Tiež sme sa zúčastnili akcie Milión detí sa modlí ruženec v Spojenej škole sv. Jozefa.

V ZDRAVOM TELE - ZDRAVÝ DUCH

Naučili sme sa prečo je potrebné si umývať ruky, že pravidelný pohyb je pre nás veľmi dôležitý, prečo si pravidelne čistiť zúbky a ako predísť zubnému kazu. Preto sme si vyrobili „ ozajstný ľudský chrup“. Na základe pokynov pani učiteľky sme pracovali v štvorcovej sieti, kde sme tvorili rôzne obrázky. Zahrali sme si divadielko s názvom „ O chorom zajačikovi, ktorý nechcel papať ovocie a zeleninku, ale len stále maškrtil sladkosti“. Rozprávali sme sa o ovocí a zelenine, prečo je pre nás veľmi dôležitá. Potom sme rozdeľovali zdravé a nezdravé potraviny. Navštívili sme aj mestskú tržnicu, kde sme na vlastné očká videli ako taká zeleninka a ovocie vyzerá. Vyrobili sme si aj 3D jabĺčka, ktoré sme si sami vystrihli a polepili.

DOPRAVA

Rozdeľovali sme si typy dopravy, viac sme spoznávali dopravné značky. Vytvorili sme si dopravné mestečko so svojimi značkami, aj autami. Veľa zábavy sme zažili aj pri včielke Beebot, kde sme sa zdokonaľovali v programovaní. Rozlišovali sme predmety podľa ich vlastností. Zdokonaľovali sme sa v chytaní, podávaní a hádzaní lopty. Na prechádzkach sme si všímali zmeny v prírode ovplyvnené počasím. Navštívili sme autobusovú a vlakovú stanicu. Sledovali sme nebezpečenstvá súvisiace s cestnou premávkou. Navštívil nás vĺčik Guli, ktorý nás prišiel pozvať na ľad zahrať si hokej.

ĽUDSKÉ ČINNOSTI

Počas tohto týždňa sa z nás stali kuchári, učitelia, predavači, či lekári. Vytvorili sme si vlastné kuchárske čapice. Podarilo sa nám spolu upiecť cheescake s malinami. Osvojili sme si tri nové básne o povolaniach. Spoznali sme ako vyzerá kukuričné pole. Našli sme aj prvé orechy, ktoré sme ochutnali. Veľmi dobre máme osvojené pohybové zručnosti, ako je plazenie, či preliezanie cez prekážku.

MOJE TELO, MOJA RODINA

Podelili sme sa o svoje zážitky z dovolenky a priniesli sme aj fotografiu svojej rodiny, aby sme predstavili jej členov. O rodine sme sa naučili aj novú báseň. Podľa hmatu sme rozoznávali geometrické tvary. Opísali sme si základné časti ľudského tela. Vyrobili sme si pľúca a dýchanie do nich bolo pre nás veľkou zábavou. Vieme však, aj čo je choroba a ako sa pred ňou chrániť. Hrami sme si upevňovali poznanie pravej a ľavej strany. Vieme, že Panna Mária je patrónkou Slovenska a aj preto sme sa k nej obrátili modlitbou.

JA V MATERSKEJ ŠKOLE

Spoločne sme nový školský rok zahájili na sv. omši vo farskom kostole. Počas týždňa sa nám dostali do uší nové pravidlá triedy, objavili sme mnoho hier, ktoré sme nepoznali a zaspievali sme si piesne z minulého roka. Zopakovali sme si mená spolužiakov, s ktorými tvoríme veselú partiu. Vytvorili sme si 3D obrázok našej škôlky. Navštívili sme kaplnku v kláštore a aj sestričku riaditeľku v riaditeľni Spojenej školy. Na interaktívnej tabuli sme dopĺňali číselný rad do 10. Počasie nám praje, a tak nás môžete stretnúť na prechádzkach. Vyskákali sme sa aj na farskom dvore.