OTECKO, MOJE VŠETKO

Téma tohto týždňa Otecko, moje všetko - s hrdosťou sme rozprávali o svojich ockoch, ako s nimi trávime čas. S radosťou sme pre nich vyrobili darček, pri ktorom sme si zdokonalili jemnú motoriku, ale aj výtvarnú zručnosť. Jazýček sme precvičili pri hraní divadielka „O dedkovi a repke“. Nezaháľali sme ani v počítaní, hľadaní logickej súvislosti, kedy sme pomocou didaktickej pomôcky určovali správnu dvojicu, farbu, tvar, počet. Svoje poznatky o spôsobe života rôznych živočíchov sme si preskúšali počas výletu na Lubinských kopaniciach. Pohyb nás sprevádzal celý týždeň cez rôzne aktivity - preskoky cez kruhy, ihrisko, bádanie nových miest a behanie po lúke. Keďže rady spievame, nezabúdali sme cibriť našu pamäť cez poznané piesne Pod horou, Tancuj, tancuj...

CESTUJEME K VODE

Téma týždňa znela Cestujeme k vode. Našu slovnú zásobu sme precvičili v odpovedaní na otázky ako radi trávime voľný čas so svojimi blízkymi a zopakovali sme si dopravné prostriedky, ktorými sa môžeme na výlety alebo dovolenky vybrať. Vytvorili sme si svoju rodinnú plachetnicu nalepovaním jednotlivých častí do pracovného listu. Išlo nám to veľmi dobre. Maľovali sme na výkres pláž a vodu, more a keď nám to vyschlo, tak sme na náš výtvor otláčali stopy nôh – ako keby sme sa prechádzali po teplej pláži. Dolepili sme s pomocou pani učiteľky mušličky. Keď je vonku tak teplo, prechádzky trochu skracujeme a hľadáme si tieň, kde by sme sa pohrali. Bylinková záhrada je naša kamoška, kde sa hráme s loptami, skáčeme cez prekážky a hráme pohybové hry. Na IKT tabuli sme cvičili kreslenie kruhov, čiar a vyfarbovanie plôch. Naučili sme sa novú pieseň Keď sa ráno prebúdzam. Máme radi spev, ten nás vždy veľmi upokojí.

MDD

Zoznámili sme sa pomocou didaktickej pomôcky s deťmi z celého sveta. Pomocou farieb sme vyjadrili rôznosť i podobnosť všetkých detí. Svoju zručnosť sme preukázali v pracovnom liste, kde sme podľa predlohy lepením poskladali obrázok. Trénovali sme nielen jemnú motoriku, ale aj logiku, pozornosť a počty pri určovaní plyšových zvieratiek. Zvládli sme v usporiadanom rade určiť prvé, posledné, hneď pred a za. Popletené prasiatko nás naučilo podľa obrázkov prerozprávať rozprávku O troch prasiatkach, ktorú sme ukončili piesňou Tri prasiatka zo Spievankova. Vytvorili sme jej vlastný hudobným doprovod. Vonku sme sa venovali pohybu, ale aj ranné cvičenia nám pomáhali správane dýchať a hýbať sa. Piesňou o Vĺčkovi sme si pripomínali prečo si čistíme zúbky.

ŽIVOT NA LÚKE

Príbehom o stvorených živočíchoch, ktoré sú všade okolo nás, sme otvorili tému Život na lúke. Poznávali sme prostredníctvom obrázkov, videa, hračiek, ktoré živočíchy môžeme na lúke nájsť, ako sa pohybujú a ako vyzerajú. Dokonca sme mali možnosť pozorovať motýľov – ich pohyby, ako jedia a ako sa správajú. Vymaľovali sme si hubkou výkres na zeleno a otláčali korkový štupeľ do červenej farby a tak sme vytvorili lúku s lienkami. Dolepili sme si na ňu kvety a motýle. Mali sme z našej práce radosť. Naučili sme sa novú pieseň Pozerá sa zajko zvedavý. Zdramatizovali sme si príbeh chrobáčikov na lúke. Do hry sa zapojili úplne všetci. Na prechádzke sme pozorovali živočíchy a rastlinky, ktoré rastú na lúke. Dokonca sme stretli traktor, ktorý nám ukázal ako sa taká lúka kosí. Cvičili sme jemnú motoriku prácou s plastelínou a trénujeme vyfarbovanie omaľovaniek. Cez pracovný list sme cvičili spájanie farieb a tiež na tabuli sme spájali bodky do krivých a rovných čiar.

MOJA RODINA

Rozprávali sme sa, čo znamená slovo rodina, aký má význam pre nás. Vymenovali sme jednotlivých členov rodiny a povedali si ich príbuzenské vzťahy medzi sebou. Snažili sme sa formulovať správne jednoduché vety a súvetia. Dokázali sme vysvetliť význam jednoduchých slovných spojení. Skúšali sme aj vyčleňovať začiatočnú hlásku slova. Každý z nás si vyrobil svoj domček, v ktorom býva jeho rodina. Na farebný papier sme nalepili domček a doň z geometrických tvarov sme vytvárali postavy, ktorým sme potom dotvorili tváre z gombíkov a dokreslili čiernou farbičkou horné a dolné končatiny. Z modelovacej hmoty sme si vymodelovali rôzne tvary a veľmi sme sa tešili, keď nám pani učiteľka rozdala výtlačky. Mali sme možnosť si povytláčať každý čo sme chceli a čo sa nám páčilo. V pracovnom liste sme hľadali a spájali domček pre zvieratká a podľa dĺžky čiar sme sa snažili rozoznať, ktorá čiara je kratšia a ktorá je dlhšia. Vonku sme využívali ihrisko na pohybové hry, snažili sme sa určovať prečo je pre nás pohyb dôležitý a pozorovali sme zmeny počasia.

KVETY PRE MÁRIU

Téma týždňa nám veľa povedala o Panne Márii, našej spoločnej nebeskej mame. Hovorili sme si o nej, že je Božou mamou, mamou Pána Ježiša. Každý deň sme sa k nej prihovárali modlitbou Zdravas. Maľovali sme anilínovými farbičkami výkres, na ktorom sme mali predkreslenú púpavu. Pohybom štetca sa nám objavoval kvet v plnom kráse. Naučili sme sa novú pieseň Jarné kvety o tulipáne a púpave. Rovnako sme si spievali pieseň Čakajú ťa nástrahy. Spolu sme sa zahrali na orchester. Tiež sme triedili jarné kvety pomocou pracovného listu. Našou úlohou bolo podľa druhu a farby nájsť kam zalepíme chýbajúcu časť obrázka. Cvičili sme pohyby na štvorcovej osi pomocou včielky BeeBot. Na IKT tabuli sme si vypočuli príbeh o Šípkovej Ruženke a zvládli sme odpovedať na otázky z vypočutého deja. Cvičili sme lezenie, preliezanie cez prekážky, čo nás veľmi bavilo. Pokúšali sme sa po hre vždy zanechať po sebe poriadok. Ak nám počasie dovoľovalo, trávili sme slnečný čas vonku na prechádzkach, na ihrisku i v bylinkovej záhrade.

MAMIČKA

Prvý májový týždeň sme začali témou – Mamička. Bola to pre nás veľmi krásna téma. Na úvod sme si povedali, že Panna Mária je duchovná matka všetkých ľudí. Porozprávali sme sa o sviatku našich mamičiek. Naučili sme sa s v sprievode gitary pesničku pre mamičku, ktorú sme všetci krásne zaspievali našim maminkám. Vyrobili sme každý pre svoju maminu prekvapenie, ktoré isto každú maminu veľmi poteší. Pri výrobe kytičky pre maminku sme vlepovali jednotlivé časti vystrihnutých obrázkov a dotvorili to červenými a ružovými stužkami. Vyrobili sme pre maminky krásne srdiečka, v ktorých sme sa im poďakovali za všetko to, čo pre nás robia. V pracovnom liste sme určovali geometrické tvary priraďovaním jednotlivých obrázkov. Veľa z nás už veľmi dobre pozná geometrické tvary. Na IKT tabuli sme spájali čiarový pohyb na spájanie bodov, potom sme sa snažili obťahovať rovné i krivé čiary. Na konci týždňa sme si určili 4 ročné obdobia, pod ktoré sme priraďovali obrázky. Na relaxačnom chodníku sme si potrénovali svoje nožičky na rôznych povrchoch. Manipulovali sme s náčiním, kde sme si podávali, chytali, odrážali loptu. Počas pobytu vonku sme sledovali zmenu počasia, ako sú krásne zakvitnuté stromy, vybláznili sme sa aj na ihrisku, kde sme si zahrali pohybové hry.

SLOVENSKO - NAŠA VLASŤ

Týždeň venovaný Slovensku nás mnohému naučil. Zistili sme, že naša vlasť má veľa krás ako napr. hrady, zámky, jaskyne. A že má aj veľa zvykov a tradícií, ktoré nikde na svete nenájdeme. Ukazovali sme si na obrázkoch mapu Slovenska, vypočuli sme si štátnu hymnu, namaľovali sme vlajku a technikou koláže z ľudovým vzorom sme vytvorili znak dvojkríž s troma kopcami. Poznáme geometrické tvary, ktoré sme dolepovali do pracovného listu. Mnohým z nás sa to veľmi pekne darilo bez pomoci. Naše nožičky sme trénovali na vychádzkach vonku a na súťažiach na ihrisku, kde sme si opakovali správnu techniku chôdze a behu. Na IKT tabuli sme zábavnou formou riešili, ktorému predmetu a zvieratku patrí tieň. Zahrali sme sa na veľkých muzikantov a pomocou Orffovho inštrumentára sme držali rytmus piesňam a riekankám.

KTO STVORIL, NAŠA ZEM

Rozobrali sme tému Kto stvoril? Naša Zem. Bola to pre nás všetkých veľmi zaujímavá téma. Na začiatku týždňa sme si porozprávali o stvorení sveta a na jednotlivých obrázkoch aj ukázali. Rozoznávali sme rastliny a živočíchy žijúce na našej planéte Zem. Zaspievali sme aj pesničku „Naša Zem je guľatá“. S veľkým nadšením sme si na druhý deň začali vyrábať našu krásnu planétu. S nanášaním modrej a zelenej farby sme rozlíšili vodu a pevninu. Mali sme to trošku náročne nakoľko sme farby nanášali s tenkou tyčinkou do uši, ale my veľkí šikulkovia sme to zvládli na výbornú začo nás pani učiteľky aj pochválili. Naučili sme sa triediť odpad, rozdeľovať veci a predmety, ktoré našu Zem robia šťastnou, a ktoré smutnou. Z modelovacej hmoty sme trénovali vymodelovať rovnú a krivú čiaru a guľôčky. S plastelínou nás veľmi baví pracovať. Vykonávali sme aj základne polohy a postoje ako stoj, drep, kľak, sed a ľah. Zoznámili sme s niektorými príbehmi zo Starého a nového zákona. Vonku sme pozorovali povrch našej Zeme, čo všetko na nej rastie a žije.

POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ

Konečne sme sa po dlhom čase všetci stretli v našej dobrej škôlke. Spolu sme sa prelúskali novými vedomosťami o policajtoch, hasičoch i záchranároch. Zahrali sme sa na nich. Porozprávali sme si čo všetko je obsahom ich profesie a aké je náročné a riskantné pomáhať ľuďom, ktorí sa ocitnú v tiesni. Vyrobili sme si plagát o policajtoch. Vymenovali sme všetko, čo dobrý policajt potrebuje a nalepili na plagát. Tiež sme vyvodili prvú hlásku tohto slova – P. toto písmenko nám slúžilo ako cesta, na ktorú sme nalepovali biele čiary. Potom sme ich na vychádzke hľadali popri škôlke. Prešli sme sa aj na policajnú stanicu, kde sme napočítali veľa áut a cestou sme videli sanitku. Učili sme sa dni v týždni a počítať do desať pomocou piesne Jeden tralala. Na interaktívnej tabuli sme precvičovali správne držanie pera a spájali sme postavičky k danej profesii. Zároveň sme si prácu s ceruzkou natrénovali aj na pracovnom liste, na ktorom sme sa snažili po čiarkach nájsť stratené policajné auto.

KARNEVAL

Téma tohto týždňa nám priniesla veľa zábavy a hier. Začínali sme rozprávkou Ľadové kráľovstvo, kde sme si precvičili komunikačné schopnosti a fantáziu. Nezabúdali sme ani na naše estetické cítenie, ktoré sa u nás prejavilo vo výrobe klobúka pre šaša Jaša. Pamäť, logické myslenie, počítanie nás bavilo cez skladanie obrázkov masiek a programovaním včielky Bee-Bot. O pohyb a rytmiku nebola núdza. Tieto zručnosti sme prejavili pri pohybových hrách - rybár, kohútik... Učili sme sa rešpektovať pravidlá vzájomnej spolupráce. Na triednom karnevale sme si spolu zasúťažili aj zatancovali, každý z nás bol krásna maska.

NARODIL SA JEŽIŠKO

Celý týždeň sa niesol vo vianočnej atmosfére, spievali sme si a tancovali na rôzne známe vianočné pesničky. Porozprávali sme sa o svätej rodine, vymenovali sme si mená Troch kráľov. Vyrobili sme si vianočné pozdravy, ktoré sme doplnili ligotavými trblietkami a dozdobili zlatými hviezdičkami. Pozdravy sme odovzdali doma rodičom, ktorí sa veľmi z toho tešili. Vyrobili sme si aj 3D Betlehem, do ktorého sme samostatne vlepovali jednotlivé časti obrázkov. Každý z nás sa veľmi snažil, aby jeho obrázok vyzeral perfektne. Osvojili sme si aj geometrické tvary, ktoré nám šli veľmi dobre, za čo nás aj pani učiteľka pochválila. Spravili sme si v triede krásne vianočné posedenie pri vianočnom obede a sladučkých oblátkach s medom. V mene celej našej Lienočkovej triede Vám všetkým prajeme krásne a ničím nerušené, požehnané vianočné sviatky.

ZVYKY A TRADÍCIE

Porozprávali sme sa pomocou obrázkov, že k zvykom pred Vianocami je najmä kvalitná príprava kuchyne – pečenie koláčov, varenie kapustnice, šalátu, či kapra. Spolu sme si vymiesili slané cesto a vyrobili sme krásne ozdôbky na vianočný stromček. Spriatelili sme sa aj s valčekom a naučili sme sa vykrajovať cesto. Tiež vieme, že k dobrej zime patrí sneh a preto, keď ho vonku nie je, vytvorili sme si svoje snehové vločky. Najskôr sme namaľovali výkres na modro a keď nám vyschol, na predlohu vločky vytvorenej z lepiacej pásky sme lepili kúsky alobalu a okolo vločky sme ešte nalepili jej drobné kamarátky. Vieme ďalšiu peknú básničku Kde sa vzal, tu sa vzal a aj novú pieseň Bim bam bim bam, spadla vločka snehová. Tešíme sa vždy, keď môžeme maľovať na našej tabuli. Tentokrát to bola rozprávka o Perníkovej chalúpke, ktorú sme si najskôr vypočuli a potom vymaľovali obrázky z nej. Každý deň sme si prečítali nový príbeh z knihy Jesseho strom, ktorý nás rovnako pripravuje na tie najkrajšie sviatky v roku. Už sa ich nevieme dočkať.

MIKULÁŠ

Porozprávali o svätom Mikulášovi a rozobrali sme si aj jeho oblečenie. Vyrobili sme si sv. Mikuláša z papiera, vymaľovali sme ho temperovými farbami, dolepovali oči a dokresľovali nos a ústa, z vaty sme mu vyrobili dlhú bielu bradu a z krepového papiera sme mu vyrobili jeho dlhý červeno biely plášť. Úpenlivo sme sa učili básničku a pesničku o sv. Mikulášovi. Išlo nám to veľmi dobre a celý týždeň sme si veselo pospevovali. Pozreli sme si aj krásny príbeh o sv. Mikulášovi, ktorý sa nám veľmi páčil. Vedeli sme pekne odpovedať na otázky vyplývajúce z príbehu. Na IKT tabuli sme vyfarbovali rôzne vianočne obrázky, kde sme sa snažili nevychádzať za čiarou. Každý z nás sa veľmi snažil. Počas pobytu vonku sme pozorovali zmeny počasia, námrazu na oknách a aj prvý padajúci sneh. A dočkali sme sa aj vysnívaného dňa, kedy do škôlky prišiel sv. Mikuláš. Boli sme všetci krásne oblečení a netrpezlivo sme čakali na jeho príchod. Zaspievali a zarecitovali sme mu pesničku a básničku a každý z nás dostal od sv. Mikuláša aj sladučkú odmenu. Bol to pre nás veľmi pekný týždeň plný zábavy a prekvapení.

SVET HUDBY

Týždeň sme žili s hudbou a s hudobnými nástrojmi, lebo téma znela Svet hudby. Spoločne sme si spievali rôzne piesne, už trénujeme pesničku aj pre Mikuláša. Tešili sme sa z poznávania pre nás nových hudobných nástrojov – klavír, zvonkohra, flauta. Hrali sme sa na kapelu, ktorá hrá na klavíry a to sme si aj tvorivo znázornili nalepením klávesnice na farebný papier a otlačili sme si na ňu svoje ruky ako hrajú. Prstom sme otlačili noty, ktoré pani učiteľka dokreslila. Ešte sme si spravili aj svoju vlastnú hrkálku z rolky toaletného papiera, ktorý sme oblepili farebnými notami a naplnili drobnou cestovinou. Hrkala celá trieda! Skúsili sme si samy cez IKT tabuľu zahrať podľa farebných nôt a programu Smillingo. Pohrali sme sa s molitanovou zostavou a skladali sme spolu hrad, autá či postieľku. Počas ranného cvičenia sme použili stuhy, s ktorými sme celý týždeň cvičili. Na prechádzkach sme sa poriadne otužovali v chladnom počasí a sledovali zmeny v prírode.

LES A JEHO TAJOMSTVÁ

Na začiatku týždňa sme sa oboznamovali s pojmami čo je to les, aké stromy v ňom rastú a aké zvieratká v ňom žijú. Dokonca sme sa aj naučili rozdiel medzi ihličnatým a listnatým stromom. Pozreli sme si jednu veľmi zaujímavú prezentáciu na IKT tabuli, ktorá nám odkrývala rôzne tajomstvá lesa. Naučili sme sa spievať pieseň od nášho obľúbeného speváka Mira Jaroša – „Hurá poďme do lesa“. Vyrobili sme si aj lesnú muchotrávku červenú, ktorú sme si sami namaľovali temperovými farbami, potom sme z krepového papiera dolepovali trávičku a na záver sme si stáčali slimáčika, ktorý urobil 3D efekt. Mali sme možnosť sa zahrať na lesné zvieratká. Obliekli sme si kostýmy, ktoré sa nám veľmi páčili a vypočuli si príbeh o lesných zvieratkách. Vedeli sme pekne odpovedať na otázky z príbehu, ktoré sa nás pani učiteľka pýtala. Spoločne s pani učiteľkami sme si zatancovali na rôzne pesničky. Snažili sme sa aj napodobňovať zvuky zvieratiek. Ovládame rôzne techniky ako lezenie, plazenie a preliezanie. Počas pobytu vonku sme pozorovali zmeny počasia a porovnávali ihličnaté a listnaté stromy, ktoré sme vo svojom okolí videli.

NEŽIVÁ PRÍRODA

Spolu sme odhalili rozdiel medzi živou a neživou prírodou. Vieme, že k neživým veciam a javom patrí voda, vzduch, pôda, slnko. Sú to všetko veci, ktoré nedýchajú a nedávajú život. Vysvetlili sme si to aj na rozprávke O troch prasiatkach, ktoré si stavali domčeky z neživých predmetov – slama, drevo a tehly. Tiež sme ich hľadali počas našich vychádzok vonku. Robili sme pokusy s vodou a farbami. Sledovali sme ako sa zmieša modrá farba so žltou. Do pohárov s týmito farbami sme dali kuchynské utierky a vložili sme ich konce do čistého pohára s čistou vodou a tá sa nám premenila na zelenú. Mali sme z toho veľkú radosť. Ešte sme urobili pokus aj s farbami a jarou. Vytvorili sme bubliny, ktoré sme otlačili na papier a vznikli nám krásne odtlačky týchto bubliniek. Pozreli sme sa dôkladnejšie aj na našu hygienu a nielen, že sme sa o nej rozprávali, ale sme si vyrobili seba s napenenou hlavou vo vani. Vytvorili sme to nalepením okrúhlych tampónov na papier a do nich sme napúšťali farbu. Okolo sme nalepili trblietky ako vodu, ktorá všade špliecha, keď sa kúpeme. Naučili sme sa spievať a tancovať na pieseň My sme malé semienka.

AKO BEŽÍ ČAS

Rozprávali sme sa o ročných obdobiach, rozdelili sme si ich podľa odlišných vlastností a snažili sme sa ich porovnávať s vlastnými skúsenosťami. Na IKT tabuli sme určovali rôzne predmety a zaraďovali ich pod ročné obdobia. Pozreli sme si dokument o ročných obdobiach, ktorý sa nám veľmi páčil. Snažili sme sa vyčleniť začiatočnú hlásku v slovách jar, leto, jeseň, zima a vo svojom mene. Pri ranných hrách sme usporadúvali predmety podľa farby, veľkosti. Pozerali sme si encyklopédie, kde sme hľadali rôzne zvieratká a porovnávali ich. Stále nás veľmi baví si spievať a tancovať na rôzne známe, ale aj neznáme pesničky. Vyrobili sme si svoje ročné obdobia, kde sme obtláčali ruky ako korunu stromu, dokreslili sme peň a s bublinkovej fólie sme urobili pozadie. Na záver sme na každý strom nalepili jeho typické vlastnosti, ktoré ho charakterizujú. Modelovali sme s plastelínou a snažili sme sa urobiť rovnú a krivú čiaru. Vieme prečo je pre nás pohyb veľmi dôležitý pre naše zdravie.

KAMARÁTI V NEBI

Počas tohto týždňa sme si rozprávali príbehy o ľuďoch veľmi obyčajných, ktorí sa stali svätými. Keďže sa blíži sviatok všetkých svätých, už aj my máme kamarátov tam Hore, aby sme ich prosili o pomoc. To sme robili každé ráno, kedy sme si zapaľovali plávajúce sviečky a pokúsili sme sa tvoriť naše prvé samostatné modlitby vďaky či prosby. Vieme, že každý z nás má svojho anjela strážcu a takého sme si vyrobili. Namaľovali sme na výkres modré nebo otláčaním alobalu, na ktorom bola farba zmiešaná so soľou. Vznikol nám pekný efekt. Keď výkresy uschli, dolepili sme hviezdy, obláčiky a anjela. Cvičili sme krčenie papiera, čo nám niektorým dalo dosť zabrať. Vytvorená guľa z papiera tvorí podklad, na ktorom sa „hojdá“ náš anjelik. Spievali sme si novú pieseň Moje malé svetielko. Vieme ju aj ukazovať. Počas lepenia sme si vypočuli aj novú pieseň od Smejka a Tanculienky o vďačnosti – Anjel a tiež si ju už dokážeme pospevovať. Navštívili sme cintorín, kde sme sa pomodlili za našich kamarátov v nebi. Tešíme sa z farebnej jesene a hlavne z listov, s ktorými sa nevieme dohrať.

MOJI STARÍ RODIČIA

Hneď začiatkom týždňa sme si rozpovedali o členoch našich rodín. Opísali sme ako vyzerajú a čo pre nás znamenajú. Snažili sme sa dodržiavať základne pravidlá pri rozprávaní. Pre našich starých rodičov sme usilovne a s veľkou radosťou vyrobili krásny darček, ktorý sme im odovzdali a poďakovali za všetko, čo pre nás robia. Snažili sme sa porovnávať dva predmety medzi sebou a používať pojmy väčší, menší, kratší a dlhší. Na IKT tabuli sme podľa predlohy, ktorú nám nakreslila pani učiteľka, kresliť postavu. Mali sme čitateľský kútik, v ktorom sme sa snažili knihu držať správnym spôsobom, ako v nej správne listovať a ako s ňou správne zaobchádzať. Modlíme sa počas týždňa za dar života a života svojej rodiny. Veľkou novinkou pre nás je, že sa snažíme chodiť na prechádzky bez našej pomocníčky Rafaely. Skúšame kráčať vo dvojiciach so svojím kamarátom. Celkom nám to už ide, ale pevne veríme, že sa budeme len a len zlepšovať. Pozorujeme zmenu počasia vonku, farby listov na stromoch a okolie okolo nás.

FAREBNÁ JESEŇ

Všade okolo nás môžeme vidieť, že stromy pomaly zhadzujú svoje šaty a my sme si tieto ich šaty - listy, použili pri rytmickom cvičení, keď sme sa učili pieseň Farebná jeseň. Pesničku sme vedeli zaspievať aj samy bez pani učiteľky. Mali sme pripravené vyrezané listy na farebnom papieri a pod nimi skrytú fóliu s farbami, ktorú sme prstami rozotierali tak, aby nám vznikali krásne farebné listy. Videli sme ako sa prelievajú farby jedna cez druhú. Boli to čarovné okamihy. Snažili sme sa rozlišovať geometrické tvary trojuholník, kruh, štvorec a obdĺžnik a hľadať predmety, ktoré majú podobný tvar. Zahrali sme sa hru pri stolíkoch, kde sme podľa obrázku, ktorý nám pani učiteľka ukázala, hádali daný tvar. Všetkým nám to išlo veľmi dobre. Na IKT tabuli sme v hudobnom programe cvičili na bubon, klavír a iné nástroje. Pozreli sme si aj divadielko o Noemovej arche, počas ktorého sme dokázali sústredene počúvať. Po príbehu sme si spolu vymodelovali dúhu z plastelíny.

V ZDRAVOM TELE, ZDRAVÝ DUCH

Na magnetickej tabuli sme mali pripravenú veľkú záhradu plnú ovocia a zeleniny. Spoločne sme ich rozdeili do skupín. Najlepšia zábava bola, keď nám pani učiteľka pripravila ochutnávku rôznych zdravých dobrôtok ako napríklad rajčinku, kaleráb, reďkovku, banán, hrušku, jablko a rôzne iné. Odvážlivci ochutnali aj citrón. Potom sme si rozdeľovali zdravý a boľavý zúbok, na ktorý sme pripevňovali potraviny, ktoré mu chutia a zasa naopak, ktoré mu škodia. Vyrobili sme si krásne zúbky s veľkými dobrotami, ktoré sme sa snažili samostatne nalepiť. V štvorcovej sieti sme vyskúšali včielku Bee–Bot. Porovnávali sme rôzne druhy materiálov, ktoré sme si vyskúšali na hmatovom chodníku. Zaspievali a zatancovali sme si spoločne na rôzne piesne. Počas nášho pobytu vonku sme si spoločne s pani učiteľkami vybrali jeden strom, ktorý sa budeme snažiť sledovať ako sa počas ročných období bude meniť. Zbierali sme gaštany a pozorovali zmenu listov na stromoch.

50 PERÁL

Rozprávali sme sa o našej pozemskej maminke a porovnávali ju s tou nebeskou - s Pannou Máriou. Vieme, že modlitba s päťdesiatimi perlami na retiazke sa volá ruženec a trénovali sme celý týždeň modlitbu Zdravas Mária. Prihovárali sme sa k Márii o ochranu nás i našich najmilších. Naučili sme sa spievať pieseň Čakajú ťa nástrahy, ktorú sme si spestrili hraním na Orffov inštrumentár. Zažili sme pri tom kopec zábavy. Zvládli sme dokonca aj držať rytmus s gitarou. Rozlišovali sme z akého materiálu sú naše hračky v triede prostredníctvom hry. Zistili sme, že najviac hračiek máme z dreva, vlny, plastu a papiera. Zahrali sme sa na žabky, včielky a lienky pomocou rozprávky a čarovných dáždnikov. Vymaľovali sme si tupkovaním malej špongie ruženec a nalepili do srdiečka obrázok Panny Márie. Keďže veľa pršalo, pohyb sme mali najmä v triede, preto sme využili náš relaxačný chodníček a precvičovali chôdzu, behy a hlavne klenbu našich chodidiel.

DOPRAVA

Na začiatku týždňa sme rozdelili dopravné prostriedky, ktoré chodia po ceste, koľajniciach, vode a lietajú vo vzduchu. Na magnetickej tabuli sme sa snažili porozdeľovať dopravné prostriedky pod správne časti. Naučili sme sa na čo nám slúži semafor a aké farby sa v ňom používajú. Keďže sa nám semafor veľmi páčil, tak sme si spoločne jeden vyrobili. Mali sme aj veľké prekvapenie - do škôlky k nám zavítal pán policajt, ktorý nám ukázal ako funguje semafor, na čo slúži terčík a mali sme si možnosť vyskúšať ozajstné putá. Počas prechádzky sme navštívili autobusovú a vlakovú stanicu. Veľkou radosťou pre nás bolo, že sme mohli vidieť aj vláčik, z ktorého sme mali veľký zážitok. Dlhú cestu na stanicu sme zvládli ako „profíci“ a pani učiteľky z nás mali veľkú radosť. Stále nás baví si spievať nové a nové pesničky, pri ktorých máme vždy úsmev na tvárach.

ĽUDSKÉ ČINNOSTI

Spolu sme sa rozprávali o povolaniach našich rodičov, dokázali sme povedať súvislé vety. Naša kamarátka gitara nám zaspievala pieseň od Mira Jaroša Čím chceš byť. Vieme samy zaspievať refrén. Veľmi sa nám táto pieseň páči a robí nám radosť. Zahrali sme sa na kuchárov z pizzérie a vytvorili sme každý originálnu pizzu. Na trojuholník papiera sme dolepovali rajčiny, salámu, cibuľku, ananás, olivy... Pizza vyzerá veľmi dobre. Počas dňa sme sa hrali na rôzne povolania, skladali sme puzzle o povolaniach. Ráno sme sa rozcvičovali na pieseň Ide, ide slon a pomáhali nám aj hudobné nástroje, aby sme počúvali zmeny rytmu, na základe ktorých sme menili pohyby pri cvičení. Na prechádzkach sme si všímali rozličné obchody – pekáreň, kde pracujú pekári, poštu – kde môžeme stretnúť tetu poštárku a boli sme sa pozrieť aj k policajtom.

MOJE TELO, MOJA RODINA

Náš druhý týždeň v škôlke sme zvládli na výbornú. Téma týždňa bola - Moja rodina, moje telo. Porozprávali sme sa o členoch našej rodiny. Vedeli sme všetci veľmi pekne opísať svoju rodinu. Vlastnými slovami sme opisovali pojmy mama, otec, sestra, brat. Vyrobili sme si aj každý z nás svoj strom rodiny, kde sme farbami obtláčali svoje ručičky, pričom každá ruka znázorňuje člena rodiny. Peň stromu sme dolepovali s natrhaného hnedého papiera. Všetkých nás to veľmi bavilo. Rozčlenili sme si aj naše telo od hlavy až po päty. Vieme na čo nám slúžia jednotlivé časti tela a kde sa nachádzajú. Naučili sme sa aj nové pesničky ako – Červený kacheľ, Hlava, ramená, kolená, palce. Vyskúšali sme si aj modelovať z plastelíny, čo nás nesmierne bavilo. Na prechádzkach s našou Rafaelou brázdime ulicami a veľmi sa tešíme, keď s ňou môžeme pozorovať rôzne vtáčiky, budovy, nákladné autá. Vieme aj krásne pozdraviť čo u nás všetci ľudia vedia oceniť. Tešíme sa už na ďalší týždeň plný zábavy a dobrodružstva.

MATERSKÁ ŠKOLA

Náš prvý týždeň v škôlke bol síce veľmi krátky, ale o to viac intenzívny a bohatý o nové veci a zážitky. Témou týchto dní bola Materská škola. Vieme, že sme v triede Lienok a sme v našej škôlke najmenší. Oboznamujeme sa s triedou, s hračkami, s novými spolužiakmi – kamarátmi i s pani učiteľkami. Zapájame sa pomaly do spoločných hier, tančekov a piesní. Teší nás hranie sa spolu s novými spolužiakmi. Vieme sa podeliť o hračky. Zaspievame už piesne Kolo, kolo mlynské, Vedie, vedie cesta nová. Učíme sa aj spoločnému stolovaniu a dodržiavaniu hygieny. Sme veľmi šikovní a pani učiteľky majú z nás veľkú radosť. Veríme, že spoločne vytvoríme veselú partiu kamarátov. Teší nás hranie sa spolu s novými spolužiakmi. Vieme sa podeliť o hračky. Pokúsili sme sa prvýkrát spolu poprechádzať a na vychádzku sme vzali našu kamarátku stonožku Rafaelu, ktorá nám veľmi pomáha kráčať v rade za sebou. Išlo nám to parádne.

PRÁZDNINY

V tomto týždni sme sa rozprávali o lete a prázdninách. Vytvorili sme si obrázok - Stanovačka, pri ktorom sme si zdokonaľovali manipuláciu s nožnicami, štetcom a zručnosť pri lepení. Osvojovali sme si geometrické tvary, farby, počítanie do 10. Vychádzky sme využili na spoznávanie prírody. Triedili sme jednotlivé zložky na živú a neživú prírodu. Opísali sme aké ovocie, zelenina sa vyskytuje v letnom období, prečo máme jesť ovocie a zeleninu, akú má farbu, chuť. Sledovali sme motýle, vtáčiky. Dodržiavali sme pravidlá chodcov, oboznamovali sa s dopravnými značkami. Tešíme sa na leto...

OTECKO - MOJE VŠETKO

V tomto týždni sme si pripomínali, čo všetko robí pre nás náš ocko. Zopakovali sme si staré, ale i načerpali nové vedomosti - kto a akú úlohu má v rodine. Precvičili sme si pamäť i koordináciu ruka - oko, podľa zadanej predlohy smeru šípok. Zabavili sme sa pri vytváraní darčeka pre ocka, kde sme si osvojovali estetické cítenie. Grafomotoriku a jemnú motoriku sme zdokonaľovali pri pracovných listoch a vyfarbovaní omaľovávaniek. Každé ráno sme sa rozcvičili. Najviac sme sa zabavili pri prekážkovej dráhe, kde sme precvičovali rôzne techniky preliezania, lezenia, ale aj skok cez prekážku a skok znožmo. Verbálnu komunikáciu a prosociálne cítenie sme všetci prejavili pri povzbudzovaní v hre Rádio Športko.

LETO - CESTUJEME K VODE, DO HÔR

V tomto týždni sme spoznávali okolie a krásy nášho mesta. Počas vychádzok sme navštívili známe i nové miesta. Porovnávali sme budovy a stromy pomocou slov vyšší/nižší, veľký/malý. Vieme, že našim mestom preteká rieka Váh. Učili sme sa novú pesničku Čerešničky, čerešničky, čerešne... V kombinácii so spevom sme si aj zatancovali. Mozaikovou technikou sme si vyrobili vlastné čerešničky tým, že sme nalepovali kúsky červeného a zeleného papiera na správne miesto. Počas výroby čerešničiek sme si užili veľa zábavy. Zdokonaľovali sme sa aj v grafomotorike pri vyfarbovaní obrázkov. Veľa zábavy sme si užili pri hre Zlatá brána a Pešek. Pomocou hier sme sa učili dodržiavať a rešpektovať jednotlivé zvolené pravidlá. Na nádvorí základnej školy sme sa zúčastnili sv. omše a spoločne oslávili sviatok Božieho tela.

MDD

Z dôvodu pandémie sme si osvojovali nové pravidlá v triede, správne umývanie rúk. Pri aktivite maľovania a lepenia sme si trénovali jemnú motoriku a vytvorili sme si farebnú húsenicu. Pri tom sme si zopakovali základné farby. Zdokonaľovali sme sa aj v základných lokomočných pohyboch – chôdza, beh, hádzanie a chytanie lopty. Zvládli sme aj dlhšiu prechádzku, pri ktorej sme dodržiavali pravidlá cestnej premávky.

ZÁZRAČNÝ SVET KNÍH

Spoznali sme veľa zaujímavých kníh, ale aj to, ako sa tvorí kniha. Nadobudnuté poznatky sme využili pri hre na knižnicu, kde sme si precvičili pamäť a verbálne vyjadrovanie. Aby sme nezabudli kde nám rozprávka skončila, vyrobili sme si šikovnú pomocníčku záložku. Pomocou pokusu sme vytvorili prekrásnu dúhu a naučili sa miešať farby, kde sme zapúšťanie farieb využili pri tvorbe záložky. Jemnú motoriku a estetické cítenie sme využili pri viacerých aktivitách. Rytmický sprievod nám pomáhal pri cvičení, ale aj pri piesňach ako Pec nám spadla. Nezabúdali sme na prírodovedné znalosti. Cez projekt rastu kvetinky sme sa naučili postupnosť rastu a ako je voda potrebná pre všetko živé. Bavili sme sa mnohými súťažami – posúvanie magnetu, fúkanie stolnotenisovej loptičky po určenej trase, pri ktorej sme uplatnili aj dychové cvičenia.

PÔSTNE OBDOBIE

Viedli sme spoločný rozhovor na tému Pôst. K pôstnemu obdobiu patrí Krížová cesta, zistili sme, že má 14 zastavení. V tomto týždni sme si bližšie pripomenuli prvé štyri zastavenia. Snažili sme sa riadiť podľa nich – pomáhať si, zastať si kamaráta, aj keď spadneme musíme vstať, ísť ďalej a vieme, že vždy je na blízku niekto, kto nám pomôže. Učili sme sa správnej manipulácii s knihou a nadobudli sme o nej nové poznatky – má autora a niekoho, kto do nej kreslí pekné obrázky. Aj keď nepoznáme písmená, môžeme si knižku prečítať pomocou obrázkov. A tak sme „čítali“. Keďže pôstnou farbou je farba fialová, zahrali sme sa na kúzelníkov. Vykúzlili sme fialovú farbu. Na pokus sme potrebovali červenú a modrú farbu, igelitové vrecúška a šikovné prstíky. Už stačilo len kúzelné zaklínadlo: „Čáry máry fuk a všetko sa nám podarí!“ Hotovú farbu sme nanášali na výkres a dokreslili si vlastnú krížovú cestu. Vyskúšali sme si aj kreslenie s fixkami. Servítku sme vybodkovali fixkami a následne rozpíjali pomocou vody a štetca. Bodky sa zmenili na hotové umelecké diela. Deti ich pomenovali Dúha. S kamarátom krtkom sme opísali a správne zoradili obrázky od 1-4, ako rastie snežienka. Na vychádzkach sme sa tešili z prvých kvietkov – snežienok. Rozlišovali sme živé a neživé súčasti prírody (strom, kvet, kameň, ...).

KARNEVAL

Spoločne sme si vyzdobili našu triedu na tému karneval. Fúkali sme balóny a pomocou nich sme mohli sledovať prítomnosť vzduchu. Pozorovali sme čo urobí balón, keď ho po nafúkaní uviažeme a keď nie. Bolo to zábavné. Vyskúšali sme si rôzne masky, tancovali a spievali. Do triedy zavítal aj šašo Jašo. Našou úlohou bolo trafiť loptičky do jeho otvorených úst. Veselého šaša sme si namaľovali a tak vytvorili vlastnú masku. Veľa zábavy sme si užili pri stoličkovom tanci. Počas hry v kuchynke sme rozoznávali zdravé a nezdravé potraviny. Pri kreslení a vyfarbovaní sme si rozvíjali grafomotorickú zručnosť a správne držanie tela v sede. Prostredníctvom rozprávok aj biblických príbehov sme rozlišovali medzi skutočným a fiktívnym svetom. Počas celého týždňa sme si osvojovali základné farby. Na vychádzke sme opisovali nebezpečné situácie, čím sme si rozvíjali slovnú zásobu.

EXOTICKÉ ZVIERATÁ

Rozprávali sme sa o exotických zvieratách. Zaujímalo nás, ktoré zvieratá sú to, ako sa pohybujú a kde žijú. Správne sme ich pomenovali. Oboznámili sme sa s nimi pomocou obrázkov a kníh. Niektoré zvieratá sme napodobnili zvukom aj pohybom. Pri tom nám pomohla známa pieseň Ide, ide slon. Z plyšových zvierat sme vytvorili džungľu. Papierové zvieratá sme priradili do správneho prostredia, v ktorom žijú. Namaľovali sme si hrivu leva - kráľa zvierat. Tvár sme nalepili a dokreslili sme mu oči, ňufák a fúzy. Cez príbeh zo Starého Zákona - Noemova archa, sme sa dozvedeli, prečo Boh zoslal na zem potopu a kto sa zachránil. Ľudia boli na seba veľmi zlí a my sme si z príbehu zobrali ponaučenie - nehádať sa, pomáhať si, mať sa rady a byť kamarátom. Zaujalo nás nové slovo archa - loď. Spolu sme si postavili loď, ktorá bola dostatočne veľká na to, aby sa do nej vmestili všetky dobré deti aj plyšové zvieratká. Vieme, že zvieratá ako tigre, levy, opice, slony, ... môžeme vidieť v ZOO. Aj my sme sa zahrali na zvieratá v ZOO. V štvorcovej sieti malo každé zvieratko svoj domček. pomocou šípok vpravo, vľavo, hore, dole sa zvieratká pohybovali podľa pokynov k určenému obrázku.

VODA V PRÍRODE

Tento týždeň nás zaujímala voda. Odkiaľ sa berie, načo slúži. Vieme, že stromy, tráva a kvety potrebujú dážď. Ryby, kačky a iné zvieratká zase potrebujú vodu v rybníku, v rieke, v mori. Vodu v bazéne, na kúpalisku alebo v jazere využívame aj my na kúpanie v lete. Na pitie a umývanie využívame vodu z vodovodu. Naučili sme sa, že voda je veľmi dôležitá. Osvojili sme si názov rieky Váh, ktorá preteká našim mestom. Pomocou príbehu Škaredé káčatko sme si rozvíjali slovnú zásobu. Jednoduchými vetami sme odpovedali na otázky týkajúce sa príbehu. Zdokonalili sme sa aj v zručnosti a spoločne sme si vyrobili jazierko a labute. Cez okno sme pozorovali dážď. Počas vychádzky sme sledovali vodu v podobe ľadu – zamrznuté mláky. Vieme, že aj sneh a ľad sa premenia na vodu. Zahrali sme sa s dažďovými kvapkami. Určili sme ,v ktorom obláčiku je viac alebo menej kvapiek. Dokonca nastala aj búrka a museli sme sa rýchlo skryť (každý do svojho domčeka). Učili sme sa novú pesničku Pláva kačka. V knižkách sme hľadali zvieratá žijúce vo vode. Kreslením krivých čiar – vlny v rybníku sme si rozvíjali grafomotorickú zručnosť.

ZRNKO

Zrnko, ktoré sa celý týždeň snažilo klíčiť v každom dni, prinášalo nám radosť z nadobudnutej novej vedomosti. Na začiatku sme si zopakovali v hre na školu naše zručnosti v grafomotorike, poznaním základných farieb a geometrických tvarov. V ranných hrách sme precvičovali koordináciu ruka-oko, ako pri navliekaní korálok či vytváraní obrazcov pomocou hríbikov. Navštívili sme kaplnku, kde nám sestrička Kristínka pútavým spôsobom priblížila život bl. Matky Alexie. Keďže sme šikovné zrnká, tak sme vytvorili obrázok pre bl. Alexiu v podobe vločky, kde sme použili novú techniku maľby (tupovanie hubkou). Nadšene sme tancovali pre našich námorníkov Semienka, kde sme si budovali vzájomné vzťahy. Radosť z pohybu sme mali pri rôznych pohybových hrách (Ide pešek dokola ...), ale i pri ranných cvičeniach. Precvičili sme si rozumové a logické zručnosti v programovaní Bee-Bot, ktorý nás veľmi bavil. Vyskúšali sme si prekážkovú dráhu, kde sme využili rôzne techniky lezenia, preliezania a plazenia.

ZIMNÉ RADOVÁNKY

Tento týždeň nás zabávali zimné športy. Prostredníctvom obrázkov sme opísali zimné aktivity. Obrázky sme spočítali a rozdelili do skupín podľa pokynov (deti, ktoré stavajú snehuliaka, deti ktoré sa sánkujú a ostatné zimné záľuby). Na základe vlastných skúseností a zážitkov sme opísali čo radi robíme v zime. Jemnú motoriku sme si cvičili krčením papiera potrebného na „guľovačku“. A tá mohla začať! Hľadali a priradili sme správne dvojice obrázkov. Rozhodovali sme o pravdivosti niektorých tvrdení: hokejista nosí na hlave prilbu. Áno. Snehuliaka postavíme z blata. Nie. Keď nám nenapadol sneh, vyrobili sme si snehuliakov z jogurtových téglikov. Pomocou farieb sme vyjadrili svoje pocity zo zimy. Na namaľovaný obrázok sme nalepili siluetu postavy lyžiara, krasokorčuliara, postavu na saniach, stavajúcu snehuliaka. Začali sme sa učiť novú pieseň Padá vločka, ktorú sme sa snažili vyjadriť aj pohybom. Osvojovali sme si pojem prvá, druhá, posledná. Rozprávali sme, ako sa musíme chrániť proti prechladnutiu a iným chorobám. Opísali sme svoje teplé oblečenie v skrinke. Počas vychádzky sme dodržiavali bezpečnosť a pravidlá cestnej premávky. Pozorovali sme náš strom, vybratý na celoročné pozorovanie.

ZVIERATÁ V ZIME

Téma tohto týždňa nám priniesla veľa zaujímavého o živote zvierat v zime. Pustili sme sa do bádania cez prezentáciu, ktorá nás zaujala. Zábavnou formou sme naberali vedomosti, ako sa starať v zime o zvieratká. Preverili sme si nielen komunikačné schopnosti, ale aj postreh a pamäť. Veselo nám bolo pri piesňach o Kukulienke a Čížikovi, ktorého sme pohybom stvárnili. Bavila nás pohybová hra Ide Pešek okolo, kde sme sa zároveň učili priestorovej orientácii. Nezabúdali sme ani na naše estetické cítenie, ktoré sa prejavilo v dielku Vtáčik na konári. Precvičili sme si jemnú motoriku a správny úchop farbičky. V projekte, ktorý sme tvorili v závere týždňa, sme využili nadobudnuté vedomosti o zvieratách. Spravili sme si zimný les, postavili krmelec a doplnili zvieratami. Vyrozprávali sme si príbeh o sv. Františkovi, ktorý tiež mal veľmi rád prírodu.

ALEXIA

Pri príležitosti sviatku našej patrónky bl. Alexie sme navštívili rehoľné sestry v charitnom dome v Beckove. Potešili sme ich spevom a tancom. Oni nás odmenili potleskom aj sladkou maškrtou. Dostali sme aj plyšové hračky do škôlky. Počas cesty autobusom sme dodržiavali pravidlá cestnej premávky. Z okna autobusu sme mali možnosť pozorovať okolitú krajinu. Najviac nás zaujali koľajnice a smetiari. Osvojovali sme si pojem „patrónka“. Kto je patrónkou našej škôlky už dávno vieme. Život bl. Alexie sme si pripomenuli čítaním príbehu o nej. Príbeh sme prerozprávali vlastnými slovami a odpovedali sme na jednoduché otázky. Zaspievali sme si pesničku My sme zrnká Matky Alexie. Následne sme vystrihovali jednotlivé obrázky od zrnka až po rastlinku, ktoré sme nalepili v správnom poradí. Obrázky sme si mohli vyfarbiť. Na IKT sme sledovali „ako sa rodí chlieb“. Potrebujeme pôdu, zrnká pšenice, slnko, vodu, dozreté klasy, kombajn, mlyn = múka, cesto, pekára a máme chlieb. Múku sme využili aj na kreslenie, pričom sme zažili veľa zábavy. Nakoniec nasledovala ochutnávka pekárskych výrobkov. Cez vychádzku sme si určili vzdialenosť, ktorú sme odmerali pomocou našich krokov a tak si osvojili počítanie do 10.

NARODIL SA JEŽIŠKO

Celý týždeň sme sa tešili na Vianoce a intenzívne sa pripravovali na besiedku. Pripomenuli sme si príbeh narodenia Ježiška a skúšali sme reprodukovať počuté samy. Vieme identifikovať všetky postavy sv. Rodiny a mená Troch kráľov. Rozvoj pamäte a orientácie v priestore sme precvičili rôznymi aktivitami, ako hľadanie stratenej ozdoby , zdobenie stromčeka geometrickými ozdobami... Nezabúdali sme ani na rodičov - vyrobili sme pre nich darček v podobe svietnika. Tým sme si hravou formou precvičili jemnú motoriku, estetické cítenie a správny spôsob držania štetca. Pri výrobe stromčeka, sme sa zoznámili s novými poznatkami, kde v prírode sa nachádza voda, ako ju stromy v podobe dažďa a snehu prijímajú. Nezabúdali sme na precvičenie správneho držania tela a dychové cvičenia, každé ráno pri riekanke: Husto sneží a topenie snehovej vločky. Učili sme sa prosociálnemu správaniu a spolupráce, rešpektovania pri nácvikoch na besiedku, ale aj spoločnom stolovaní. Typické vianočné tradície sme mohli zažiť na záver týždňa pri spoločnom obede, darčekoch pod stromčekom.

ZVYKY A TRADÍCIE

Spoločne sme zapálili druhú sviečku na adventnom venci. Vlastnými slovami sme sa snažili opísať prečo a ako slávime Vianoce. Aké sú zvyky a tradície u nás doma. Vypočuli sme si príbeh Snehuliak Samko. Aktívne sme odpovedali na jednoduché otázky týkajúce sa príbehu. Aj na otázky o zdraví, ako sa chrániť nachladnutiu. Osvojovali sme si písmeno abecedy S. K písmenu sme priradili správne obrázky, ktoré začínajú na S (snehuliak, sane, sneh, svieca). Stavali sme zo stavebníc, hrali hry, pri ktorých bola potrebná trpezlivosť aj presnosť (veža zo zvieratiek), učili sa farby pomocou kamarátky korytnačky. Veselou formou sme sa orientovali v smere vpravo, vľavo, hore, dole. Trénovali sme tanec a spev. Využili sme pri tom Orffov inštrumentár a hru na telo. Vytvorili sme vlastné dielo – symbol adventu. Výkres sme pokreslili bielou voskovkou, potom sme obrázok premaľovali vodovými farbami podľa vlastného výberu a na hotový obrázok sme nalepili štyri papierové sviečky. Rozcvičili sme si dolné končatiny, trénovali sme skok znožmo cez prekážku – zamrznutý potôčik. Počas vychádzok sme sa otužovali chladným počasím, sledovali zmeny v prírode, pozorovali okolie.

MIKULÁŠ

Povedali sme si príbeh, naučili básničku a pesničku, ktorú sme predniesli Mikulášovi. Spoznali sme význam Adventu, vieme, že adventný veniec má štyri sviece, ktoré symbolizujú prípravný čas do Vianoc. Tento poznatok sme preukázali na pracovnom liste. Tiež nám to pripomína výzdoba triedy. Každé ráno sa modlíme pri adventom venci a losujeme meno, kto z nás otvorí nové políčko na adventnom kalendári. Keďže radi maľujeme, aj v tomto týždni sme precvičovali jemnú motoriku, estetické cítenie vo vyrábaní mechu pre Mikuláša. Použili sme našu fantáziu, kde sme verbálne vyjadrili, čo všetko tam môže byť. Na záver týždňa sme pomocou vyrábania svojho vlastného Mikuláša, ovládali grafomotorické prvky vyžadujúce pohyb dlane a prstov. Zoznámili sme sa s nožničkami, ktoré nás zaujali a urobili nám radosť. Najväčší zážitok bol príchod Mikuláša do Materskej školy, kde mnohý z nás preukázali odvahu podísť bližšie a zarecitovať báseň, zaspievať pesničku.

SVET HUDBY

Veľa sme spievali a tancovali. Dozvedeli sme sa ako vyzerá nota, husľový kľúč a koľko čiar má notová osnova. Podľa schémy notovej osnovy prostredníctvom IKT sme nanášali prstovými farbami „noty“ do jednotlivých čiar. Vypočuli sme si aj príbeh Capkov nákup, ktorý sme sa snažili zahrať jednoduchou inscenáciou. Využili sme pritom hru na telo aj na rôzne hudobné nástroje v 2/4 takte. Podľa sluchu sme sa snažili určiť zvuk hudobného nástroja a vyjadriť svoj pocit (husle – smutný, gitara – veselý, klavír – hopkajúci). Pokazené hudobné nástroje sa nám podarilo opraviť zlepením. Osvojovali sme si základné farby. Vrchnáky z Pet fliaš sme zoradili podľa jednoduchej postupnosti. Pomocou umelohmotných pohárikov sme skúmali silu zvuku. Pohárik sme využili ako hudobný nástroj. Pri jeho využití sme zažili veľa zábavy. (Niektorí sme mali viac síl v rukách, iní v papučkách, a pohárik to jednoducho nezvládol). Okrem „povinností“ bol čas aj na hry so skladačkami, autíčkami, bábikami a novým kamarátom Beebotom. Trénovali sme si zručnosť pri manipulácii s loptou – chytanie, podávanie, hádzanie. Spoločnými silami sme zvládli upratovanie našej triedy z jesennej výzdoby.

LES A JEHO TAJOMSTVÁ

Les a jeho tajomstvá nám poskytol veľa rozvíjajúcich podnetov na rozvoj našej osobnosti. Hneď v prvý deň sme sa stretli s novými názvami živočíchov a rastlín, s ktorými sme sa viac oboznamovali.Učili sme sa rozoznávať rozdiel medzi borovicou a smrekom, listnatým či ihličnatým stromom. S obyvateľmi lesa sme sa zoznámili cez obrázky a zvuky. Spoločne sme vyrobili malý model lesa. Každé ráno sme sa stretávali na čistinke, kde sa rozvíjala naša fantázia, ale aj chuť k rannému cvičeniu. Cvičili sme správne držanie tela. Zahrali sme si divadielko "Pod hríbom", kde sme sa učili spolupráci, vzájomnému rešpektu, komunikácii a pomoci. Cez výtvarný prejav - maľbu sovy, sme zábavnou formou ovládali koordináciu ruky a oka, cvičili sme jemnú motoriku. Vysvetlili sme si štruktúru svätej omše a vieme, že miestom jej konania je kostol.

NEŽIVÁ PRÍRODA

Cez obrázky sme opísali niektoré zložky neživej prírody - voda, vzduch, kameň, drevo, piesok, slama. Spoločne sme si zahrali divadielko Tri prasiatka. Dej rozprávky sme zoradili podľa jednotlivých ilustrácii a oboznámili sa s pojmami prvý, druhý, posledný. Opísali sme aký materiál použili prasiatka. Zo skladačiek, papierovej krabice a deky sme si postavili svoj vlastný domček. Vodu sme si pripomenuli a pohybom vyjadrili prostredníctvom piesne Prší, prší. Vyrobili sme si malé ťažítko. Namaľovali sme kameň na bielo a dotvorili ho servítkovou technikou. Obrázok si zvolil každý podľa vlastného výberu. Prostredníctvom liturgického kalendára sme si osvojili jednotlivé obdobia liturgického roka. Dozvedeli sme sa, že liturgický rok začína Adventom. K obdobiu sme priradili správny obrázok: adventný veniec, štyri sviečky a fialovú farbu. Snažili sme sa hľadať slová s opačným významom: teplý – studený, veselý – smutný.

AKO BEŽÍ ČAS

Témou tohto týždňa bolo Ako beží čas. Preto sme sa aj my zaoberali tým aké hodiny poznáme, či sme nejaké videli, či ich máme doma. Určovali sme čas v plynutí a striedaní dňa s nocou. Precvičili sme si dni v týždni, pomenovali mesiace v roku. Cvičili sme si pamäť a logické myslenie s hrou s drevenými puzzle skladačkami. Tancovali sme na známe piesne, lebo v stredu sme boli spolu s oboma ďalšími triedami na námestí,kde vystupovali všetci predškoláci z Nového Mesta. Na záver programu sme sa pripojili aj my a zatancovali sme si spolu na pieseň Most od Fijhi. S pomocou pani učiteliek sme si vyrobili špeciálne hodinárske klobúky a pomocou otláčania sme zavarili ovocie do pohárov na výkrese. Veľmi nás to všetkých bavilo.

MOJI STARÍ RODIČIA

Učili sme sa úcte k starším nie len výrobou darčeka pre starých rodičov, ale najmä pozravom pri prechádzkach a všímania si okolia, kto všetko má radosť z nášho úsmevu. Precvičovali sme jemnú motoriku cez strašiaka, kde mu pomocou namotávania špagátika nasadili klobúk. Bavila nás pohybová hra Na rybára, kde sme sa naučili rešpektovať pravidlá. Na vychádkach sme pozorovali zmeny na našom strome a sfarnenie listov. To bolo aj motiváciou v zbieraní listov na náš jesenný tanierik. Tu sme sa prvýkrát stretli s miešaním farieb. Realizovali sme sa aj v rytmmizovaní riekanky Vyrástol raz jeden dom. Bez plaču sme rozprávali o členoch najbližšej rodiny.

FAREBNÁ JESEŇ

Prostredníctvom obrázkov sme opisovali krásy jesene a jej charakteristické znaky: farebné listy, gaštany, dážď, púšťanie šarkanov. Na IKT sme cez obrázky hľadali rozdiely medzi lesom a lúkou. V knižkách sme „ vyčítali“ čo rastie na jeseň v lese: žalude a hríbiky. Vytvorili sme si jesenný obrázok hríbika na princípe mozaiky. Obrázok sme dotvorili odtláčaním listov. Naučili sme sa novú pieseň o Gaštankovi. Gaštany sme rozdelili na skupinky a snažili sa určiť, kde je viac – menej. Pri každodennej rozcvičke nám zase pomohol kamarát ježko.

V ZDRAVOM TELE - ZDRAVÝ DUCH

Pomocou Bacuľky a Športka sme sa naučili, ktoré potraviny sú pre nás prospešné a zdravé. Vieme, čo patrí do ovocia a zeleniny. Rozlišovali sme ich podľa chuti, farby, vône. Rozvíjali sme si jemnú motoriku ukladaním gaštanov, či vyfarbovaní omaľovánok. Vyrobili sme si jabĺčko, do ktorého sa zahryzol červík. Verbálny prejav, fantáziu i postupnosť sme využili pri hraní divadielka: Ako dedko ťahal repku.

50 PERÁL

Pri rannej modlitbe, každý vyriekol svoju prosbu za koho, alebo za čo sa chce pomodliť. Na ITK sme si pozreli krátky príbeh o dievčatku Nousseiry, ktoré spadlo do studne. Pomohla jej práve modlitba ruženca. Svoje prstíky sme si rozcvičili pri kreslení kruhov na IKT a následne prstovými farbami sme si namaľovali vlastný ruženec. Navliekali sme drevené korálky a zhotovili si náhrdelníky. Zahrali sme sa na princezné a kráľov. Princeznám sa roztrhli korále na bále a nahnevaní králi to museli kráľovsky vyriešiť. Našťastie všetko dobre skončilo a bál mohol pokračovať. Pri tanci sme využili tanečný prvok – otočka okolo vlastnej osi.

DOPRAVA

Pomocou hier, básničiek a pesničky sme sa učili spoznávať dopravné prostriedky. Vieme ich zaradiť podľa miesta pohybu. Najobľúbenejšou časťou aktivít bol, keď sme pomocou bábky spoznávali dopravné predpisy. Vytvorili sme si vlastný prechod pre chodcov so semaforom. Počas pobytu vonku sme si precvičovali bezpečný prechod cez cestu. Pozorujem strom, ktorý sme si vyhliadli a všímame si na ňom zmeny spôsobené zmenou počasia.

ĽUDSKÉ ČINNOSTI

Spoločný čas sme strávili hrami na lekárov, opravárov, kuchárov, šoférov. Rozvíjali sme si slovnú zásobu pri opise povolaní. K danému obrázku lekára, opravára sme priradili predmety potrebné k ich práci. Zhotovili sme si pracovný kufrík a kufrík prvej pomoci. Počas pobytu vonku sme sa zahrali na záhradníkov. Sledovali sme aj stromy, kríky a rastliny v okolí našej MŠ. Učili sme sa chodiť po pravej strane chodníka a používať vhodný pozdrav pri stretnutí s dospelými. Svoju telesnú zdatnosť sme si vyskúšali pri podliezaní kamarátky žabky.

MOJE TELO, MOJA RODINA

Pomocou básne sme sa naučili spoznávať svoje telo. Mäkké farebné guľôčky sme rozdeľovali na rovnaké časti. Rozoznávali sme farby a osvojovali si rátanie do 5. Z geometrických tvarov sme si vytvorili domček. Najobľúbenejšou hrou je pre nás hra v kuchynke. Navaríme a upečieme hocičo. Chlapci zase dokážu zo stavebníc vytvoriť rôzne garáže a domy. Spoločne sme vyfarbovali obrázok Panny Márie.

JA V MATERSKEJ ŠKOLE

Pre niekoho prvýkrát, pre niekoho z nás už druhýkrát sa otvorili dvere našej MŠ. Mali sme z toho obavu, no postupne sme sa zoznamovali. Spoznávali sme novú triedu, nové hračky, nové deti, i pani učiteľky. Všetko bolo tak nové. Ale keď zazneli z CD známe piesne, veľmi radi sme si zatancovali a triedu naplnil aj smiech. Odvážili sme sa ísť aj na prechádzku a vytiahli sme so sebou aj našu húseničku, ktorá nám pomáha kráčať.