OBNOVENIE PREZENČNEJ FORMY MŠ

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa školy obnovujeme od 12.04.2021 prevádzku MŠ bl. Alexie v čase od 6:15 do 16:15. Rodič odovzdá tr. učiteľovi čestné vyhlásenie, ku ktorému je potrebné doložiť kópiu o negatívnom výsledku PCR testu alebo antigénového testu. Výsledok testu musia doložiť obidvaja zákonní zástupcovia, s ktorým žije dieťa v domácnosti.

Rozhodnutie zriaďovateľa>>

Čestné vyhlásenie a súhlas>>

VIDEOPOZVÁNKA NA ZÁPIS DO 1. ROČNÍKA

Milí rodičia, neviete ako postupovať pri zápise do 1. ročníka? Pozrite si toto krátke video>>

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ SV. JOZEFA NA ŠK.ROK 2021/2022

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že zápis žiakov do 1.ročníka Základnej školy sv. Jozefa na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v dňoch od 7. – 9. apríla 2021 elektronicky. Prosíme Vás o dodržanie nasledovného postupu:

VEĽKÁ NÁVŠTEVA - SV. MIKULÁŠ

Sv. Mikuláš zavítal do našej materskej školy bl. Alexie tento rok trochu skôr. V piatok 04. 12. 2020 sme začuli zázračný zvonec a o chvíľu už v triede lienočiek stál sv. Mikuláš s plnou náručou darov. Neprekvapil nás, lebo celý týždeň sme sa pripravovali na jeho príchod. Vo všetkých triedach sme ho privítali s piesňou a básňou. Potom sme už napäto počúvali, čo všetko o nás má zapísané vo svojej knihe. Boli sme prekvapení, že toho vedel o nás naozaj veľa. Urobili sme si s ním fotografiu, aby sme potešili našich rodičov a poďakovali mu za jeho vzácnu návštevu. Veríme, že o rok príde k nám zas. Tu je foto.>>

DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

Každý rok si 16. 10. v našej materskej škole pripomíname Deň zdravej výživy. V tomto roku sme nemohli pozvať našich kamarátov z ostatných MŠ kvôli súčasnej situácií. Napriek tomu sme tento deň prežili v krásnej atmosfére. Skupiny - ovocná bomba, jahôdky, ovocníčkovia, brokolice a figy si overili svoje vedomosti, pozornosť i jemnú motoriku na rozmanitých stanoviskách. Vylúpali sme si oriešky, aj roztriedili fazuľku ako správna Popoluška. Vytvorili sme si potravinovú pyramídu v správnom poradí. Rozdelili, čo je ovocie a zelenina. Vieme, čo sa vyrába z obilnín a čo z mlieka. Nakŕmili sme šaša, aj sami uhádli aké ovocie sme ochutnali. Zložili sme puzzle, aj zoradili číslice v správnom poradí. Jabĺčka sme dokotúľali k ježkom netradičným pohybom. Posilnili sme sa rôznym ovocím, ale aj dobrým čajom.Tu si to môžete pozrieť.>>

POLICAJT V ŠKÔLKE

Pri našej Materskej škole bl. Alexie 24.09.2020 zaparkovalo policajné auto a z neho vystúpil ozajstný policajt plk. Ing. Jaroslav Madara. Priniesol so sebou aj semafór, aby sme si spolu v praxi precvičili ako sa správať na ceste, aké sú pravidlá cestnej premávky pre chodcov. Vedeli sme odpovedať na všetky jeho otázky a zvládli sme aj ukážku správneho prechodu cez cestu. Samozrejme, že nás zaujali aj putá a zbraň, ktorú mal pri sebe. Ďakujeme mu za jeho ochotu a čas, ktorý nám venoval. Tu sú zábery z dnešnej akcie!>>

ROZLÚČKA PREDŠKOLÁKOV

Dovidenia mílá škôlka, my už nie sme malí... Znelo 1. júla na veľkej rozlúčke s predškolákmi, ktorú sme spolu oslávili v MŠ bl. ALexii s triedami a pani učiteľkami. Bola pozvaná aj provinciálna predstavená sestrička Metoda. Deti prežili pasovanie za prvákov, lebo sa počas korony nemohli zúčastniť zápisu do prvého ročníka. Predviedli nám program v podobe básní a piesne. Mali sme rozlúčkovú lentilkovú tortu s ohňostrojom, na ktorej sme si všetci pochutnali. Bude nám za predškolákmi smutno, ale želáme im, nech sa tento nový dobrodružný krok, ktorý ich čaká, naplní radosťou zo získavania nových vedomostí, priateľstiev a víťaztiev často i nad sebou samým. Ďakujeme i rodičom za ich dôveru a ochotu zveriť vaše deti do našich rúk. Bolo nám cťou kráčať s vami tieto najdôležitejšie tri či štyri roky života vašich detí. Nesieme si vás v srdci a v modlitbách. Tu klik na foto a video z rozlúčky...>>

LETO - CESTUJEME K VODE, DO HÔR

Naši kamaráti nám poslali fotografie, kam radi cestujú. Nechýba ani voda, ani hory. Dokonca vyrobili aj farmu, či krásnu prírodu pri jazierku. Veríme, že všetci radi chodievate na výlety do prírody a objavujete tam jej krásu a tajomstvá. Slniečko nám svieti, tak sa pozrite na foto, kam by ste mohli ísť s rodičmi na výlet. Foto...>>

MDD

Nie všetci naši kamaráti mohli nastúpiť do materskej školy kvôli obmedzeniam. No nezabúdame na nich a ani oni na nás. Aj oni plnia s nami úlohy a poslali nám kamarátov, ktorých vytvorili alebo nakreslili. Foto...>>

OBNOVENIE CHODU MŠ

Vážení rodičia, na základe rozhodnutia ministerstva školstva rozhodol zriaďovateľ o obnove prevádzky Spojenej školy sv. Jozefa od 1. 6. 2020 pre MŠ a pre žiakov 1. - 5. ročníka ZŠ. Pokyny k organizácii výchovy a vzdelávania do konca školského roku 2019/2020 POKYNY K ORGANIZÁCII MŠ>>

Prehlásenie MŠ VYHLÁSENIE COVID O ZDRAVOTNOM STAVE DIEŤAŤA>>

Ochranné opatrenia pre MŠ PLAGÁT>>

ŽIVOT NA LÚKE

Vyzeralo to tak, že počasie nebude priať našej téme, no vám sa aj napriek tomu podarilo navštíviť lúku. Nazberali ste krásne pestrofarebné kytice kvetov. Stretli ste aj niekoľkých obyvateľov a prejavili ste svoju odvahu pri ich pozorovaní. Niektorí z vás veľmi pekne vypracovali pracovné listy a zaslali nám ich. Prejavila sa aj vaša tvorivá stránka. Veď sa na to pozrite na fotkách...>>

KVETY PRE MÁRIU

Mesiac máj nepatrí iba oslave Dňa matiek, či Dňa rodiny. V máji si spomíname aj na našu nebeskú Mamu Máriu. Vy ste ju počas tohto týždňa pozdravovali modlitbou Zdravas. Verím, že ste jej tým urobili veľkú radosť. Niektorí z vás si zhotovili aj jej podobizeň, iní nám ukázali svoj modlitbový kútik, či jej sochu vo vašom okolí. Priniesli ste jej kvety. Pod jej ochranu sa utiekajme aj naďalej. Foto...>>

DEŇ RODINY

V piatok 15. mája sme si pripomenuli Svetový deň rodiny. Verím, že ste ho oslávili vo svojich domácnostiach. Niektorí ste nám poslali aj výtvory svojich rodín. Opäť sa prejavila vaša nápaditosť, niektorí boli dokonca až na zjedenie ;-) Za rodiny sme sa celý týždeň modlili a vyprosovali pre vás potrebné milosti. Foto...>>

MAMIČKA

Milé mamy, maminky, mamičky, prajeme Vám všetko najlepšie k Dňu matiek. Veríme, že ste ho prežili v kruhu rodiny a boli ste obdarované aj malým darčekom od svojich detí. Niektorí z nich sa podelili aj s nami s tým, čo pre Vás vyrobili. Vy viete, že toho bolo isto viac. Foto...>>

POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ

Aj keď sme my doma, viete, že sú povolania, ktoré nám pomáhajú a chránia nás v čase tejto pandémie. Záchranné zložky sú postavené v prvej línií, aby chránili naše zdravie. Nakreslili ste im naozaj krásne obrázky a pridali sa k vám aj vaši starší súrodenci. Z obrázkov sme sa tešili nielen my, ale aj hasiči, policajti a záchranári. Niektorí sa na obrázkoch dokonca aj našli. Ďakujú vám, že ste na nich mysleli. Tu je foto>>

SLOVENSKO

Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj. A túto krásu ste objavili aj vy počas tohto týždňa. Piesok, konáriky, blato, kamene, stavebnice, krabice, papier a aj iný materiál bol využitý pri vašom znázornení krás Slovenska. Nezabudli ste ani na to, že v tomto týždni oslavovala Zem svoj deň. Pracovné listy sa tiež podarilo mnohým zvládnuť. Veľká vďaka patrí aj rodičom a starším súrodencom pri realizácií týchto aktivít. A že to stálo za to, pozrite si vo foto>>

VEĽKÁ NOC

Veľkonočnú oktávu prežívame ako jeden deň oslavy Pánovho vzkriesenia. Vy ste ho oslavovali doma a vytvorili ste aj krásne veľkonočné symboly. Precvičili ste si tak nielen jemnú motoriku, grafomotoriku, ale aj pomenovanie farieb, prácu s rôznym materiálom. Niektoré rúčky sa potrápili aj vystrihovaním. Tešíme sa z Vašich nádherných výtvorov. Tu je foto>>

VEĽKÝ TÝŽDEŇ

Prežívame Veľký týždeň, v ktorom si pripomíname utrpenie, umučenie a smrť Pána Ježiša, ale aj jeho zmŕtvychvstanie na Veľkonočnú nedeľu. Nemôžeme sa na tieto udalosti pripravovať spolu, ale podľa fotografií, ktoré ste nám zaslali, vidíme, že sa na najväčšie kresťanské sviatky pripravujete v rodine spolu. Vyrobili ste nádherné kríže. Niektoré deti pracovali samé, niektorí so staršími súrodencami, či s rodičmi. Tu si môžete pozrieť foto>>

ZÁPIS ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA ZŠ SV. JOZEFA NA ŠK.ROK 2020/2021

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že zápis žiakov do 1.ročníka Základnej školy sv. Jozefa na školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch od 15. – 17. apríla 2020 elektronicky. Prosíme Vás o dodržanie nasledovného postupu:

MIMORIADNA SITUÁCIA

Aj keď máme školy zatvorené do odvolania, v modlitbe myslíme jeden na druhého. "Ľudskosť a utrpenie sú spoločné. Pomáha nám súčinnosť, vzájomná spolupráca, zmysel pre zodpovednosť a duch obetavosti, ktorý sa rodí na mnohých miestach." (sv. otec František)

SVIATOK SV. JOZEFA

Sestrička riaditeľka sr. Cordia sa prihovára žiakom počas karantény. Dnes by sme slávili sviatok našej školy - 19.3. je sviatok sv.Jozefa. Tu si môžete pozrieť video>>

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu SR bude Materská škola bl. Alexie zatvorená od 16.03.-27.03.2020.

V najbližších dňoch prebehne v škole dôsledná dezinfekcia a vyčistenie všetkých priestorov. Dôrazne žiadame všetkých učiteľov a žiakov, aby rešpektovali a dodržiavali pokyny nadriadených orgánov a počas voľna sa zdržiavali v domácej izolácii, nezhromažďovali sa vo väčších skupinách a necestovali. Všetky dôležité informácie budú zverejňované v televízii, rozhlase a na internetových stránkach MŠVVaŠ SR.

MŠ ZATVORENÁ

Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že na príkaz zriaďovateľa bude MŠ ZATVORENÁ 13. MARCA 2020. O ďalšom postupe Vás budeme informovať.

USMERNENIE

V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 vydalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR usmernenie pre školy a školské zariadenia. čítaj viac>>

KARNEVAL RODINNÝCH MASIEK

Ďakujeme všetkým maskám, ktoré sa aj tento rok zapojili do nášho spoločného karnevalu rodinných masiek. V telocvični Alexia sme mohli popoludnie stráviť tancovaním, zúčastniť sa veselých súťaží, ktoré si pre nás pripravili Pat a Mat. Tu si môžete pozrieť foto>>

KARNEVAL RODINNÝCH MASIEK

Milí rodičia, aj tento rok Vás spolu s deťmi pozývame na karneval rodinných masiek, ktorý sa uskutoční v telocvični Alexia 21.2. 2020 o 15.00 hod. Tešíme sa na Vašu rodinnú masku. Na občerstvenie môžete priniesť niečo drobné slané.

RADOSŤ V BECKOVE

Na sviatok patrónky našej MŠ - bl. Alexie, sme sa vybrali na výlet k sestričkám do Beckova. Bola to obojstranná radosť zo stretnutia. Sestrám sme zahrali besiedku, pozreli si krátky film o sne Alexie i litánie k nej, ktoré sme nahrali my škôlkári. Sestričky nás pohostili veľmi chutným čajom a koláčikom. Ďakujeme provinciálnej sestričke Metode, predstavenej komunity sr. Patrícii a všetkým sestrám z Beckova za vrúcne prijatie a pekné zážitky s nimi. Tu si pozrite ako nám bolo>>

20-C+M+B-20

Hneď v prvý deň v škôlke v novom roku 2020 sme spolu s naším pátrom Bohuslavom požehnali, pokropili všetky priestori MŠ Alexie. Slávnosť sme doprevádzali spevom vianočných piesní. Na dvere sme písali kriedou symbol 20-C+M+B-20, čo v preklade znamená: Christus Mansionem Benedicat, teda Kristus žehnaj tomuto domu. Tu si môžete pozrieť foto>>

ŠTEDRÁ VEČERA PO NAŠOM

Posledný deň v škôlke sme prežili spoločný obed ako klasický štedrý večer - s oblátkami, medom, ovocím i darčekmi. Tu je krátke video>>

VIANOČNÁ BESIEDKA - A HĽA, BOLO TO VEĽMI DOBRÉ

Na vianočnú besiedku sme sa pilno pripravovali niekoľko dní, aby sme ukázali našim drahým, čo sa v nás skrýva a čo všetko už dokážeme. Predstavili sme krátky príbeh zrodenia sveta, videli sme tanec vody a vzduchu v podaní predškolákov, kvitnutie semienok v tanci malých a chutných včieločiek i tiež príbeh o Alexii a jej zrodu povolania - ako sa sama vzdala tanca a zábav a prežila sen, v ktorom jej Panna Mária odovzdala Dieťa Ježiša, aby sa oň ho starala v každom dieťati - v podaní úžasných tanečníc z druhej triedy námorníkov. Boh stvoril nás ľudí. A želá si, aby sa v každom srdci človeka narodil aj On sám. Preto v Dieťati, ktoré nám predstavila sv. Rodina je nádej pre každého jedného z nás. V ňom môžeme nájsť všetko, čo skutočne potrebujeme. A to Vám aj zo srdca vyprosuje celý kolektív MŠ bl. Alexie. foto>>

VEĽKÁ NÁVŠTEVA - SV. MIKULÁŠ

Konečne nastal ten dlho očakávaný deň D! 6. december! To už celá škôlka vie, že sa môžeme tešiť na veľkú návštevu, na svätého Mikuláša. Veru, prišiel aj tento rok a my sme nelenili a dobre sme sa pripravili. Nacvičili sme si básne aj pesničky, aby sme ho potešili. Sme hrdí na našich najmenších, pretože vôbec nikto neplakal. Odvážne sme sa mohli so sv. Mikulášom porozprávať aj odfotiť. Potešil nás plnými balíčkami prekvapení. foto>>

AKO SA VESELÉ FARBIČKY KORČUĽOVAŤ UČILI

Športová hala v NMnV sa otriasala po našom kriku od radosti a na ľade bolo počuť ako čepele korčulí hladia ľadovú plochu. Každý deň sme robili obrovské pokroky, mali sme skvelých trénerov, ktorí sa nám venovali, zabávali sa s nami a hrali. Boli sme rozdelení do skupín, kde sme si vyberali meno. Napríklad sme mali názvy: Medvede, Ľadový vlci, ... Na ľade už dokážeme stáť všetci! Tento týždeň bude pre nás neopakovateľný! Tu si pozrite pár videí a foto>>

DEŇ MATERSKÝCH ŠKôL

Námestie bolo dnes plné detí, lebo sa oslavoval Deň Materských škôl. Predškoláci z každej MŠ mali pripravenú choreografiu na známu hudbu. Naši predškoláci nás reprezentovali tancom na pieseň od Mira Jaroša Hýb sa. Na záver programu sme sa všetci pochytali do veľkého kruhu a zaspievali si pieseň Most. Po skončení sme sa vybrali na nádvorie Spojenej školy sv. Jozefa, kde sme tanec predviedli aj našim starším spolužiakom. Bola to neopakovateľná atmosféra, keď žiaci v oknách spievali a tlieskali s nami. foto>>

Svetový deň zdravej výživy

Svetový deň zdravej výživy si pripomíname 16. októbra. Preto sa v tento deň naplnila telocvičňa Alexia nielen deťmi našej MŠ, ale aj predškolákmi ostatných MŠ v Novom Meste n. V. Prišli si overiť svoje vedomosti v oblasti zdravej výživy, poznania ovocia a zeleniny, precvičiť si jemnú motoriku pri preberaní šošovičky, hrášku a fazuľky, či lúskaní orieškov, ale aj hrubú motoriku pohybom na molitanovej zostave. Programovali včielku Beebot a objavovali ovocie a zeleninu ukladaním časti obrázkov. Mohli obdivovať výstavu ovocia a zeleniny, ktorú nám priniesli rodičia našich detí, aj si urobiť ovocné špízy zo sponzorského daru obchodu Dária. foto>>

Zber šípok

Naša materská škola bl. Alexie sa zapojila do zberu šípok spolu s Lesmi SR. Keďže kvôli prvým nočným mrazom bol zber už ukončený, vyhodnotili sme si ho 10. 10. 2019. Do zberu sa zapojilo spolu s rodičmi 22 detí a vyzberali spolu viac ako 45 kg šípok. Deti mali radosť zo spoločného vyhodnotenia a z pochvalných listov, ktoré dostali. Pre niektorých sú to prvé diplomy. :-) foto>>

Šarkany a šípky

Krásne jesenné počasie s priaznivým vetrom nás privítalo v nedeľu 29. 09. 2019 za Beckovským hradom. Prišli sme sem opäť vypustiť šarkanov do povetria a nazberať aj pár šípok. Niektorí z nás možno našli aj pár šípok, ale zato šarkanov lietalo vo vzduchu dosť. Našiel sa aj priestor na neformálne rozhovory a vytvorenie rodinného škôlkárskeho spoločenstva. Veríme, že o rok sa stretneme so šarkanmi v povetrí opäť. foto>>

Rozlúčka so škôlkou

Čas si kráča za krokom krok, už sme starší o jeden rok. Nemôžme sa stále len hrať, preto chceme zaspievať: Dovidenia milá škôlka, my už nie sme malí... Aj táto pieseň odznela na našej rozlúčke s Materskou školou bl. Alexie 27. 06. 2019 v telocvični Alexia. Poďakovali sme sa pani učiteľkám za všetko, čo sme sa naučili a za všetko krásne, čo sme spolu prežili. Dostali sme spomienkové listy, ale aj stužky ako riadni absolventi. Materská škola bola si nám druhým domovom, no po prázdninách už budeme prvákmi veľkej školy. foto>>